Agenții economici nu vor mai trebui să prezinte la Fisc formularul MED ”Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală”. Ordinul comun al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină privind abrogarea documentului a fost publicat în Monitorul Oficial. Formularul se prezenta trimestrial de către contribuabilii care achită primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate în funcţie de tariful stabilit în calitate de contribuţie procentuală la salariu şi la alte forme de retribuire a muncii sau onorarii. Informația se raporta la structurile fiscale teritoriale. Modificarea a fost făcută pentru că, începând cu ianuarie 2018, este în vigoare un nou raport, Forma IPC18. Acestea include informațiile despre darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. Forma IPC18 se prezintă subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau utilizând metode automatizate de raportare electronică. La prezentarea Dării de seamă pe suport de hârtie nu se vor admite modificări și completări. La depistarea unor greșeli și/sau erori, contribuabilii vor fi în drept să prezinte Darea de seamă corectată.