Aproape 500 de procurori urmează să fie evaluați în acest an. Mai exact, urmează a fi supuşi evaluării ordinare 485 procurori, care activează în cadrul Procuraturii Generale, la procuraturile specializate şi la procuraturile teritoriale. Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor a publicat Programul de evaluare ordinară a performanţelor procurorilor pentru anul 2018. Primii procurori vor fi invitați la interviuri în luna mai. Este vorba de acuzatorii de stat din cadrul Procuraturii Generale. Începând cu luna septembrie vor fi evaluați cei din cadrul procuraturilor specializate, iar ulterior cei din Procuratura UTA Găgăuzia, Procuraturile de circumscripţie și Procuratura municipiului Chişinău. programPotrivit Legii cu privire la Procuratură, evaluarea performanțelor procurorilor se desfășoară în două forme:
  • evaluarea periodică;
  • evaluarea extraordinară.
Procurorul este supus evaluării periodice a performanțelor o dată la 4 ani. Performanțele persoanei numite pentru prima dată în funcția de procuror se evaluează după primii doi ani de activitate. Totodată, procurorul este supus evaluării performanțelor în mod extraordinar:
  • la solicitarea acestuia, dar nu mai des decât o dată în an;
  • în cazul participării la concursul pentru ocuparea funcției de procuror-șef;
  • în cazul obținerii calificativului ”insuficient”.
Într-o decizie a Colegiului se menționează că evaluarea este necesară deoarece, după intrarea în vigoare a Legii cu privire la Procuratură, activitatea Colegiului a fost axată exclusiv pe desfăşurarea evaluării extraordinare a performanţelor procurorilor. Asta din cauza necesității organizării concursurilor pentru suplinirea funcţiilor vacante şi, în special, a celor de procurori-şefi.