Un bărbat a depus cerere de chemare în judecată împotriva CRIS Registru (în prezent Agenția Servicii Publice) după ce nu a susținut proba practică la examenului pentru obținerea permisului de conducere. După ce a obținut calificativul ”respins”, acesta a cerut înregistrările video de la susținerea probei practice, pe care nu le-a primit. Bărbatul a solicitat în instanță sancționarea persoanelor responsabile, dar și despăgubiri în valoare de 80 de mii de lei. Mai exact, în motivarea acțiunii reclamantul a invocat că a făcut multiple sesizări către Registru în legătură cu contestarea rezultatelor probei practice la examenul pentru obținerea permisului de conducere. Acesta s-a adresat cu o cerere prealabilă prin care a solicitat să-i fie prezentate înregistrările video ale probei practice susținute pentru obținerera permisului de conducător auto, solicitând instituției ”să o examineze în termen restrâns, deoarece urmează să facă o vizită în Marea Britanie pe un termen îndelungat”. Totuși, bărbatul a precizat că nu a primit niciun răspuns. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, cererea a fost admisă parțial. S-a constatat încălcarea dreptului de acces la informație prin nesoluționarea cererii de furnizare a informației. Instanța a obligat instituția să soluționeze cererea și s-a încasat suma de 3.000 lei drept despăgubiri morale.În rest, acțiunea reclamantului s-a respins ca neîntemeiată. Nefiind de acord cu hotărârea instanței de fond, instituția a declarat apel și a cerut casarea hotărârii cu respingerea integrală a cererii de chemare în judecată. Apelantul a precizat că, în urma contestației depuse de bărbat, au fost examinate cererile petiţionarului, vizualizate înregistrările video ale probei practice și reevaluate chestionarele întocmite de examinator. S-a stabilit că petiţionarul a fost apreciat obiectiv cu calificativul ’’respins” - fapt despre care a fost informat. La fel, a indicat că în urma reexaminării contestaţiei şi vizualizării probei video, au fost stabilite şi alte încălcări comise de petiţionar la susţinerea probei practice şi care nu erau incluse în chestionar, prin urmare calificativul ’’respins” s-a reconfirmat. Prin urmare, bărbatul a fost informat printr-o scrisoare emisă în adresa sa. Apel a depus și petiționarul, care nu a fost, însă, admis. Instanța a admis apelul instituției și a modificat hotărârea Judecătoriei Chișinău în sensul micșorării cuantumului prejudiciului moral dispus spre încasare. Prin urmare, prejudiciul moral a fost micșorat la 1.000 de lei, în rest hotărârea judecătoriei de fond a fost menținută.  Decizia este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiție.