Acționarii Moldova-Agroindbank vor pune în discuție posibilitatea repartizării profitului nedistribuit a băncii pentru rezultatul exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2017, în termen de până la șase luni. Decizia a fost luată în urma Adunării generale a acționarilor instituției bancare, care a avut loc în data de 12 aprilie. Potrivit unui comunicat de presă al Moldova-Agroindbank, în cadrul Adunării a fost examinată darea de seamă financiară anuală pentru 2017 și au fost aprobate dările de seamă anuale ale Consiliului băncii pentru anul 2017 şi a Comisiei de Cenzori. De asemenea, acţionarii au aprobat în redacţie nouă  Statutul BC "Moldova-Agroindbank" S.A. şi în Regulamentul Consiliului băncii. În comunicat se mai menționează că activele în sistemul bancar au înregistrat o creştere de 9,2% comparativ cu anul 2016, iar activele băncii s-au majorat cu 12,2%. Portofoliul de credite brut pe sistem a scăzut cu 2,6%, iar portofoliul Moldova-Agroindbank a înregistrat o creştere de 2%. La fel, creşterea soldului depozitelor persoane fizice MAIB a constituit 1.1 miliarde de lei din creşterea pe sistem de 1.9 miliarde de lei.  Banca a obţinut un profit de 455.7 milioane de lei, în creştere cu 12% faţă de anul 2016, asigurându-şi o cotă de peste 30% per sistem.