Valeriu Baeșu, lector asistent și prodecan la facultatea de Drept de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost numit, astăzi, membru al Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din rândul reprezentanților societății. Acesta a fost ales cu unanimitate membrilor Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Colegiul pentru selecţia și cariera judecătorilor asigură evaluarea candidaţilor pentru funcţia de judecător, promovarea judecătorilor la instanţele judecătoreşti superioare, numirea magistraților în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească şi transferul judecătorilor la instanţe judecătoreşti de acelaşi nivel sau la instanţe judecătoreşti inferioare. În prezent, din Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor fac parte patru membri din rândul judecătorilor și un reprezentant al societății civile. Mandatul membrului Colegiului este de patru ani și poate fi ocupat pentru maxim două mandate consecutive. Tot astăzi, CSM a anunțat concursul selectarea a câte un reprezentant din partea societății civile în cadrul Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor și a Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor. În concurs se pot înscrie persoanele cu o reputație ireproșabilă și un statut bun în societate. De asemenea, persoanele care doresc să se înscrie la concurs trebuie să:
  • dețină cetățenia Republicii Moldova;
  • cunoască limba română;
  • aibă capacitate deplină de exercițiu;
  • nu aibă antecedente penale;
  • nu fie private de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  • cunoască legislația în domeniu.