Amenzile vor putea fi plătite în 3 zile lucrătoare, dar nu în 72 de ore cum este în prezent. Codul contravențional ar putea fi modificat, iar Guvernul urmează să examineze astăzi propunerile. Proiectul de modificare prevede că, contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită, dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale. În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral, cu excepţia cazului în care a fost contestată decizia de aplicare a sancțiunii contravenționale și contravenientul nu și-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenționale, până la cercetarea judecătorească. Autorii inițiativei susțin că în acest fel se dorește oferirea unei posibilități obiective de a beneficia de dreptul achitării a jumătate din amenda stabilită. Or, perioada oferită, urmează a fi sincronizată cu orarul de lucru al instituțiilor responsabile de recepționarea amenzii. În nota informativă se mai spune că prin acest amendament se dorește garantarea dreptului la un proces echitabil prin asigurarea beneficierii de dreptul de a achita jumătate din amendă, chiar dacă procesul-verbal a fost contestat în instanţa de judecată și contravenientul nu și-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenționale, până la cercetarea judecătorească. În cazul în care făptuitorul nu a respectat condițiile sau cererea i-a fost respinsă, cuantumul amenzii urmează a fi achitată integral. De asemenea, sunt propuse modificări și în partea ce vizează aplicarea punctelor de penalizare. În redacția actuală, Codul contravențional prevede că punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei, pentru care au fost aplicate, sau de la data privării, prin hotărâre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule. După intrarea în vigoare a proiectului, pe perioada contestării şi examinării cauzei contravenţionale în instanţa de judecată, curgerea acestui termen se va suspenda, cu reluarea acestuia după pronunţarea unei hotărâri definitive.