Organizațiile din sectorul nebancar ar putea fi sancționate mai aspru pentru încălcarea legislației privind contractele de credit. În Parlament a fost înregistrată o inițiativă legislativă care prevede majorarea amenzilor, în unele cazuri, de zece ori. Astfel, pentru neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei standard care trebuie inclusă în publicitate sau a informaţiei precontractuale referitoare la contractul de credit pentru consumatori, persoana cu funcție de răspundere ar putea fi sancționată cu amendă de la 300 la 350 de unități convenționale, adică de la 15.000 la 17.500 de lei. În prezent, amenda aplicată este de la 1.500 la 2.250 lei. Totodată, sancțiunea pusă persoanei juridice va crește. Dacă acum amenda aplicată pentru o asemenea încălcare este de la 3.000 la 4.500 de lei, deputații propun ca această să fie de la 22.500 până la 25.000 de lei, adică de la 450 la 500 de unități convenționale. Cu aceeași amendă ar putea fi sancționate și următoarele încălcări:
  • majorarea sau aplicarea nejustificată a comisioanelor, a taxelor, altele decât cele prevăzute în contractul de credit;
  • lipsa notificării în cazul modificării costurilor creditului potrivit condiţiilor contractuale;
  • neindicarea, în mod expres, în contract a modului de calcul al dobânzii, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii flotante;
  • încălcarea cerinţelor privind stabilirea ratei dobânzii sau a regulilor de calculare a dobânzii anuale efective pentru contractele de credit pentru consumatori, precum şi calculul incomplet sau eronat al acesteia.
De asemenea, se propune majorarea amenzii aplicate în caz de neincludere în contract a informaţiilor standard obligatorii referitoare la contractul de credit pentru consumatori sau neinformarea, în termen  de șapte zile calendaristice, referitor la respingerea cererii de creditare ca rezultat al consultării bazei de date, precum şi la identitatea acestei baze. În acest caz, persoana cu funcție de răspundere ar putea primi o amendă de la 15.000 la 17.500 de lei (de la 300 la 350 de unități convenționale), iar persoana juridică – de la 20.000 până la 22.500 de lei (de la 400 la 450 de unități convenționale). În prezent, aceste încălcări se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.250 de lei și, respectiv, de la 3.000 la 4.500 de lei. O sancțiune similară ar putea fi aplicată și pentru neinformarea în legătură cu orice modificare a ratei dobînzii aferente creditului, înainte ca modificarea să intre în vigoare.