Banca comercială Moldindconbank a scos la vânzare un pachet de acțiuni emise de instituție. Este vorba de 3.173.751 de acţiuni ordinare nominative de clasa I. Expunerea spre vânzare are loc în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea băncilor și a Legii privind piața de capital. Potrivit unui comunicat de presă al băncii, acțiunile se expun ca pachet unic, prin prin intermediul licitaţiei cu strigare organizate pe piaţa reglementată a Bursei de Valori a Moldovei. Licitaţia va avea loc în perioada de la 3-16 iulie. Prețul inițial de vânzare constituie 239,50 de lei per acțiune. Acţiunile expuse spre vânzare pot fi achiziţionate de un singur cumpărător sau un grup de persoane ce acţionează concertat care au obţinut aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei până la achiziţionarea respectivă, în condiţiile stabilite la art.47-49 din Legea privind activitatea băncilor. Potrivit datelor prezentate de către instituția bancare, la sfârșitul anului trecut mărimea capitalului social înregistrat al Băncii a constituit peste 496,7 milioane de lei, iar mărimea activelor nete a constituit peste 2,1 miliarde de lei.