Șase persoane, din cele șapte care au depus dosarele pentru cele două funcții de vicedirector al Centrului Național Antocorupție (CNA), au fost admise la proba interviului. Aceasta este programat pentru data de 21 aprilie, ora 8.00, la sediul CNA. Astfel, la proba interviului au fost admiși următorii candidați.
 • Alexandr Patrașco - activează în cadrul Ministerului de Interne;
 • Veaceslav Guțan - conferențiar universitar la Academia de Poliție ”Ștefan cel Mare”;
 • Iurie Slivciuc - pensionar MAI;
 • Sava Maimescu - conferențiar universitar USM;
 • Violina Şpac - şef Departament juridic şi licențiere, ANRE;
 • Lidia Chireoglo - ofițer superior de urmărire penală pe cazuri excepționale, CNA.
Din cursă a fost eliminat candidatului Nicolae Ghilescu, fost angajat al Ministerului de Interne. Potrivit Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție, ”în exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de Parlament, la propunerea directorului, pe perioada mandatului directorului. Selectarea candidaţilor la funcţia de director adjunct se face în bază de concurs, organizat de către director, în procesul de evaluare fiind atraşi reprezentanţi ai societăţii civile sau ai mediului academic”. Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să întrunească criteriile prevăzute de art.8 alin. (4) al Legii cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie:
 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliu pe teritoriul ei;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • studii superioare juridice;
 • o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
 • să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
 • să nu fie, în ultimii doi ani, membru al vreunui partid politic, să nu fie angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
 • să nu aibă antecedente penale şi să cunoască limba de stat.
De asemenea, candidaţii pentru funcţia de director-adjunct trebuie să fie apți, din punct de vedere medical, pentru exercitarea atribuţiilor.