Mai multe persoane au fost admise în profesia de avocat în baza unor decizii a instanțelor. Totodată, Comisia de licențiere a profesiei de avocat a respins cererile unor foști magistrați și procurori. Mai exact, pentru executarea deciziei Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ a Curții de Apel Chișinău, Comisia i-a solicitat fostului procuror Marcel Caras să prezinte mai multe acte. Este vorba despre certificatul de cazier judiciar, cel narcologic și psihiatric, declarația sub jurământ la care se anexează chestionarul de evaluare a bunei reputații, precum și copia carnetului de muncă. De asemenea, a fost acceptată cererea candidatului Ion Popa privind admiterea în profesia de avocat, în temeiul hotărârii judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 5 mai 2017. În decizia Comisiei se menționează, însă, că eliberarea licenței pentru exercitarea profesiei de avocat se va face după înlăturarea stării de incompatibilitate cu profesia de avocat. Membrii Comisiei au mai hotărât să-l admită în profesia de avocat, cu eliberarea licenței pentru exercitarea profesiei de avocat în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură, pe procurorul Corneliu Bologan. În același timp, Comisia de licențiere a profesiei de avocat a suspendat examinarea cererii depusă de fostul procuror, Vasile Gherasimenco. De asemenea, a fost respinsă și cererea prealabilă depusă de fostul judecător, Mihail Ciugureanu. Pe agenda Comisiei a mai fost inclus și subiectul care viza examinarea cererii depusă de președinta Consiliului Concurenței, Viorica Cărare, privind admiterea în profesia de avocat în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură. La începutul acestui an ea a susținut teza de doctor în drept. La solicitarea acesteia, examinarea subiectului a fost amânată. Conform Legii cu privire la avocatură, sunt scutite de efectuarea stagiului   profesional şi de examenul de calificare persoanele care deţin titlul de doctor, precum şi cele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de 6 luni după demisia din funcţiile respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază şi persoanele care, după demisia din funcţia de judecător şi procuror, au continuat să activeze în domeniul dreptului.