Mai mulți procurori riscă să fie sancționați disciplinar. Colegiul de disciplină și etică al procurorilor se convoacă în ședință, sâmbătă, 21 aprilie. Membrii acestuia urmează să adopte și să pronunțe hotărârea privind cauza disciplinară examinată la ședința din luna martie în privința procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Botanica, Veaceslav Balan. De asemenea, pe ordinea de zi figurează examinarea procedurilor disciplinare intentate în privinţa lui:
  • Pavel Vinițchi – procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana;
  • Alexei Axentiev - procuror în Procuratura municipiul Chișinău, oficiul Buiucani;
  • Aurelia Guțu - procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Botanica;
  • Daniela Moldovan - procuror în Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Rîșcani;
  • Nicolae Solomei - procuror, adjunct al procurorului – șef al Procuraturii raionului Dondușeni.
Totodată, Colegiul de disciplină și etică al procurorilor urmează să examineze contestațiile asupra deciziilor Inspecției procurorilor de încetare a procedurilor disciplinare în privința a trei acuzatori de stat. Potrivit Legii cu privire la Procuratură, cauza disciplinară se examinează la Colegiul de disciplină și etică cu citarea obligatorie a procurorului vizat în sesizarea cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară, a reprezentantului Inspecției procurorilor și a persoanei care a depus sesizarea. La examinarea cauzei disciplinare, procurorul și persoana care a depus sesizarea pot fi reprezentați sau asistați de un avocat sau de o altă persoană aleasă de ei în calitate de reprezentant. Neprezentarea fără motive întemeiate a procurorului sau a persoanei care a depus sesizarea fie a reprezentanților acestora la ședința Colegiului de disciplină şi etică nu împiedică examinarea cauzei disciplinare. Inspecția procurorilor este reprezentată de inspectorul care a efectuat verificarea sesizării sau de un alt inspector desemnat de conducătorul Inspecției procurorilor. Prezența reprezentantului Inspecției procurorilor este obligatorie. La examinarea cauzei disciplinare poate fi solicitată audierea martorilor sau a altor persoane relevante pentru examinarea cauzei. Colegiul de disciplină şi etică urmează să adopte decizia cu privire la cauza disciplinară de regulă  în cel mult două luni de la primirea materialelor de la Inspecția procurorilor. Dacă persoana care a depus sesizarea sau cea împotriva căreia a fost depusă sesizarea este membru al Colegiului de disciplină şi etică, aceasta nu are dreptul să participe la examinarea cauzei disciplinare.