Organizațiile necomerciale vor fi înregistrate și monitorizate de Agenția Servicii Publice. Legea pentru modificarea și completarea actelor legislative ce stipulează transferul unor competențe ale Ministerului Justiției a intrat în vigoare astăzi.  Astfel, Agenția Servicii Publice este împuternicită să înregistreze partidele politice, publicațiile periodice, agențiile de presă, asociațiile obștești, fundațiile, patronatele, sindicatele,  cultele religioase și  părțile componente ale acestora.  Ministerul Justiției păstrează, însă, în limitele stabilite de legile speciale, dreptul de avertizare a unor organizații necomerciale în cazul constatării abaterilor de la prevederile statutare. De asemenea, Ministerul Justiției va sesiza instanțele judecătorești privind suspendarea activității sau lichidării organizaților necomerciale, în cazurile în care acestea vor desfășura activitate contrar prevederilor legale. În prezent, 11.810 organizații necomerciale figurează în Registrul de stat al Ministerul Justiției. Dintre acestea, 8.370 sunt asociații obștești, 2.695 culte religioase și 60 partide politice.