Autoritatea Naţională de Integritate invită membrii societății civile să formuleze și să expedieze întrebări pentru candidații la funcția de inspector de integritate. Asta pentru că, potrivit Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate, la proba interviului cel puţin două întrebări trebuie să fie din partea societăţii civile. Regulamentul mai prevede că în cadrul interviului membrii comisiei de concurs adresează unele şi aceleaşi întrebări fiecărui candidat la suplinirea uneia şi aceleiaşi funcţii. Comisia de concurs şi subdiviziunea resurse umane asigură ca nici un candidat să nu audă întrebările adresate predecesorilor săi. Întrebările urmează să fie depuse în scris sau în format video la Comisia de concurs, inclusiv prin intermediul poștei electronice [email protected] cu mențiunea ”Concurs ANI”, până în data de 4 mai. Amintim că, recent, Autoritatea Naţională de Integritate a lansat concursul pentru angajarea inspectorilor de integritate. În total au fost scoase la concurs nouă funcții, adică toate cele prevăzute în organigramă. Scopul general al funcţiei este realizarea procesului de implementare a prevederilor legale privind asigurarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice şi a funcţiei de demnitate publică, prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii, al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor şi al restricţiilor. Data limită de depunere a dosarelor este 4 mai.