Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Stingerea obligaţiei vamale prin compensare. Cum va fi acordată

 

Stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează prin trecerea pe contul restanţei a sumei plătite în plus și/sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale și vamale, urmează a fi restituită, sau a sumelor transferate în mod eronat la componentele bugetului public naţional. Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare a fost publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, stingerea prin compensare se efectuează la iniţiativa organului vamal și/sau la cererea plătitorului vamal, prin întocmirea documentelor de plată și/sau a deciziei privind stingerea obligației vamale prin compensare. În cazul în care cererea de restituire a banilor achitați în plus nu va fi depusă, suma va fi lasată în contul stingerii plăților ulterioare administrate de vamă.

În document se mai spune că Serviciul Vamal efectuează stingerea obligaţiei vamale prin compensare în limitele atribuţiilor stabilite în art.128 din Codul vamal și art.175 din Codul fiscal. Data stingerii obligației vamale prin compensare este considerată data la care Direcția Trezoreria de Stat a executat documentele de plată. 

Procedura de stingere a obligației vamale prin compensare

În cazul stingerii obligației vamale prin compensare prin trecerea sumelor depuse la contul altor plăți administrate de organele vamale din cadrul diferitelor clasificații economice se depune obligatoriu o cerere la Serviciul Vamal. Cererea privind stingerea obligației vamale prin compensare poate fi depusă atât de organul vamal, cât și de plătitorul vamal. 

Cererea este depusă în formă liberă și conține: 


  • data şi numărul cererii, conform corespondenţei de ieşire la plătitorul vamal/organul vamal; 

  • denumirea/numele, prenumele plătitorului vamal sau denumirea organul vamal; 

  • codul fiscal/codul IDNP a plătitorului vamal sau datele organului vamal; 

  • adresa, datele de contact ale plătitorului vamal sau ale organului vamal; 

  • cuantumul total al sumei plătite în plus;

  • codul clasificaţiei economice;

  • datele bancare (codul IBAN);

  • menţiunea despre documentele anexate la cerere, care confirmă faptul achitării în plus a sumelor la buget, numărul şi data acestora. 

La cerere se anexează: 

  • copiile documentelor de plată (ordin de plată, notă de transfer) şi/sau ale altor documente confirmative (scrisoare/ confirmare/raport, decizie eliberată de alte organe), care atestă faptul achitării în plus a sumelor la buget; 

  • copia buletinului de identitate - în cazul stingerii obligației vamale prin compensare persoanei fizice. 

Termenul de prescripţie pentru compensarea sumelor plătite în plus ale obligației vamale este reglementat de art.266 din Codul fiscal. Dacă în urma analizei fișei personale de evidență a plătitorului vamal se constată existenţa atât a restanţei, cât şi a sumelor plătite în plus sau a sumelor achitate pentru obligația vamală în cadrul aceleiaşi clasificaţii economice, stingerea obligațiilor vamale prin compensare se efectuează la inițiativa Serviciului Vamal, fără acordul plătitorului vamal.

Share on Social Media

17 October, 2018
Cota impozitului pe venit pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente și care își încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale, ar putea constitui 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 1/12 din suma de 3.000 de lei proporțional lunilor în care a fost desfășurată activitate. Un grup de deputați propune modificarea Codului fiscal. Aceștia susțin că propunerea are drept scop evitarea cazurilor în care persoana fizică, care desfășoară activitate independentă, se lichidează pe parcursul perioadei fiscale și este obligată să achite suma m...
12 October, 2018
Ultimul termen pentru achitarea celei de a doua părți a obligațiilor fiscale la impozitul funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018 expiră în data de 15 octombrie. În cazul în care persoanele nu vor efectua plățile, vor fi aplicate sancțiuni. Serviciul Fiscal de Stat recomandă achitarea impozitului funciar și/sau impozitului pe bunurile imobiliare în termenul stabilit de legislație. În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica penalitatea, care este stabilită în mărime de 0,0329% per zi. Potrivit Codului fiscal, sunt obligate să achite acest impozit per...

Parteneri

07 September, 2018
Serviciul Vamal se laudă că Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală a început să dea roade și, în doar trei săptămâni de la intrarea în vigoare, în bugetul de stat au ajuns peste 7 milioane de lei, datorii achitate benevol. Vameșii susțin că prin stimularea fiscală sunt recuperate datorii, achitarea cărora a fost amânată, în unele cazuri mai mulți ani de zile, dar nu oferă mai multe detalii despre cei care au beneficiat de această facilitate. Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală a intrat în vigoare în data 17 august. Aceasta prevede, printre altele, că stim...
07 September, 2018
Restanţa pasibilă anulării, în conformitate cu prevederile art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, se determină la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune pentru fiecare contribuabil (persoană fizică sau juridică), în cuantum de până la 10 lei în total, înregistrate în sistemele proprii de evidență ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală, menţionate la art. 131 alin. (1) din Codul fiscal. Determinarea şi stingerea prin anulare a cuantumului respectiv al restanţelor în sistemele proprii de evidenţă ale organelor menţionate se efectuează individual de către f...