Schimbarea destinaţiei locuinţelor prin trecerea lor din fondul public de locuinţe în categoria încăperilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, cu încălcarea prevederilor legislaţiei, se va sancţiona cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţiei de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege care prevede modificarea și completarea Codului contravențional. Documentul a fost recent aprobat de Guvern. Astfel, trecerea locuinţelor în categoria celor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în blocurile locative cu apartamente proprietate privată, cu încălcarea prevederilor legislaţiei, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an. Proiectul mai prevede sancțiuni și pentru refuzul nemotivat al proprietarului sau al locatarului să asigure accesul în locuinţă sau încăperea cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din blocul locativ a administratorului asociației de proprietari în condominiu sau a întreprinderii de gestionare a fondului locativ din care face parte locuința sau încăperea. Pedepsele se vor aplica dacă nu se va permite accesul reprezentanților acestora la reţelele inginereşti de uz comun din locuinţa sa şi la elementele constructive ale proprietăţii comune, în cazul în care este necesar să se inspecteze, să se repare sau să se înlocuiască unele elemente din proprietatea comună la care se poate avea acces numai din locuinţa respectivă. De asemenea, trebuie să fie asigurat accesul în cazul inspectărilor planificate a stării tehnice a clădirilor, verificării corectitudinii montării, sigilării şi funcţionării contoarelor, conform documentelor normative în vigoare, precum şi preluarea informaţiei echipamentelor de măsurare respective. Amenzile pornesc de la 12 și ajung la 30 de unităţi convenţionale (u.c.) în cazul persoanelor fizice. În cazul persoanelor cu funcţii de răspundere amenzile variază de la 90 la 180 de u.c., iar în cazul persoanelor juridice -  de la 30 la 60 de u.c. Folosirea ascensoarelor de pasageri pentru transportarea materialelor de construcţie care depăşesc limita greutăţii permise după caracteristica tehnică a ascensorului şi a deşeurilor neambalate se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de u.c. aplicată persoanei juridice. Executarea lucrărilor de supraetajare şi mansardare pe timp de iarnă se sancţionează cu amendă de la 18 la 36 de u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 360 de u.c. aplicată persoanei juridice. Eschivarea proprietarului sau administratorului asociației de proprietari în condominiu sau a întreprinderii de gestionare a fondului locativ de la menţinerea construcţiilor deținute sau, după caz, gestionate în stare de siguranţă, întreprinderea măsurilor de asigurare a integrităţii elementelor constructive ale acestora, a elementelor decorative şi instalaţiilor amplasate pe faţadele construcțiilor se sancţionează cu amendă în mărime de la 6 la 12 de u.c. aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Eschivarea proprietarului locuinţei sau a locatarului de la regimul stabilit de menţinere a curăţeniei şi de igienizare în interiorul locuinţei sau ale caselor individuale și a construcţiilor auxiliare, sau a administratorului asociației de proprietari în condominiu sau a întreprinderii de gestionare a fondului locativ de la regimul stabilit de menţinere a curăţeniei şi de igienizare în locurile de uz comun destinate şi folosite pentru trecerea în locuinţe (scări, coridoare, cabina ascensorului), precum şi în alte spaţii comune care sunt parte componentă ale blocului locativ și a construcţiilor auxiliare se sancţionează cu amendă în mărime de la 30 la 60 u.c. aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 30 de ore, cu amendă de la 60 la 120 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Debranşarea neautorizată de la serviciile comunale şi necomunale care constituie exigenţele minime pentru locuinţe se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de u.c. aplicată persoanei fizice şi de la 60 la 120 de u.c. aplicată persoanei juridice.