Adunarea generală ordinară a Baroului de avocaţi din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi va vea loc în data de 18 mai. Principalul subiect inclus pe agendă vizează alegerea avocaților care vor participa la Congresul avocaților din 8 iunie. Potrivit informațiilor prezentate de Barou, în lista avocaţilor cu drept de exerciţiu sunt incluși 214 apărători. Astfel, urmează să fie aleşi 44 de delegaţi. Mai exact, președintele Baroului propune ca proporția de reprezentare, pentru fiecare localitate, să fie următoarea:
 • Bălţi  - 18 delegaţi (3 supleanţi);
 • Briceni – 2 delegaţi (supleant 1);
 • Ocniţa – 1 delegat (supleant 1);
 • Edineţ  - 3 delegaţi (supleant 1);
 • Soroca – 4 delegaţi (supleant 1);
 • Drochia – 3 delegaţi (supleant 1);
 • Glodeni  - 3 delegaţi (supleant 1);
 • Făleşti  - 2  delegaţi (supleant 1):
 • Floreşti – 2 delegaţi (supleant 1)
 • Râşcani – 1 delegat (supleant 1);
 • Donduşeni  - 2 delegaţi (supleant 1);
 • Sângerei  - 3 delegaţi (supleant 1).
Totodată, decanul le cere avocaților din fiecare localitate să convoace adunări și să decidă cine va participa, iar ulterior candidaturile desemnate vor fi examinate de participanții la Adunarea Baroului. Potrivit Legii cu privire la avocatură, adunarea generală este formată din toţi avocaţii înscrişi în lista membrilor baroului din circumscripţia respectivă. Adunarea generală ordinară se întruneşte anual, fiind convocată de decan. Convocarea adunării generale se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin înştiinţarea în scris a membrilor baroului şi prin afişarea ordinii de zi la sediul baroului. În situaţii excepţionale, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului sau din proprie iniţiativă, decanul convoacă adunarea generală în şedinţă extraordinară în cel mult 10 zile de la data solicitării sau de la data survenirii evenimentului justificativ. Adunarea generală este legal constituită dacă la ea participă majoritatea membrilor baroului. În cazul în care numărul legal nu este întrunit, decanul stabileşte o nouă adunare generală în cel mult 10 zile. Adunarea generală convocată în aceste condiţii este legal constituită cu participarea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor baroului. Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile adunării generale pot fi contestate în modul stabilit de lege.