Codul contravențional ar putea să fie completat cu o prevedere nouă care reglementează procedura scrisă de examinare a cauzei contravenţionale în instanţa de judecată. Potrivit unui proiect de lege aprobat de Guvern, procedura scrisă de examinare a cauzei contravenţionale în instanţa de judecată se aplică tuturor cauzelor contravenţionale a căror sancţiune prevede mărimea amenzii nu mai mare de 300 unităţi convenţionale. Procedura nu se aplică cauzelor contravenţionale a căror sancţiune prevede privarea de anumite drepturi. Cauza contravenţională în procedură scrisă se examinează de instanţa de judecată în lipsa părţilor şi fără dezbateri orale. În termen de trei zile de la data intrării cauzei contravenţionale în instanţă, judecătorul transmite făptuitorului și victimei o copie a procesului-verbal cu privire la contravenție, a probelor şi a înscrisurilor din dosarul cauzei contravenționale, precum și solicită părților de a se expune asupra aplicării procedurii scrise şi asupra cauzei contravenţionale, stabilind un termen de 10 zile. În cazul în care după expirarea acestui termen părţile nu s-au expus asupra aplicării procedurii scrise şi asupra cauzei contravenţionale, instanța va pronunța o încheiere motivată cu privire la examinarea cauzei contravenţionale în procedură scrisă. În cazul în care părţile în această perioadă refuză aplicarea procedurii în formă scrisă şi solicită examinarea cauzei contravenţionale în şedinţă publică, instanţa poate dispune citarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar sau dacă admite solicitarea uneia dintre părţi de a examina cauza contravenţională în ședință publică. Instanţa poate să respingă, prin încheiere motivată, refuzul aplicării procedurii în formă scrisă și solicitarea examinării cauzei contravenţionale în şedinţă publică în cazul în care consideră că, ţinînd cont de împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri publice. Încheierea de respingere se contestă odată cu fondul. Dacă din materialele cauzei rezultă că, cauza contravenţională nu poate fi examinată în procedură scrisă, instanţa, prin încheiere motivată, care se contestă odată cu fondul, dispune examinarea cauzei în ordine generală. Soluţionarea cauzei contravenţionale în procedură scrisă se desfăşoară în termenul şi în condiţiile prevăzute de art. 454 din Cod. Hotărârea judecătorească în procedură scrisă se emite în condițiile art. 462. Aceasta se publică pe pagina web a instanţei judecătoreşti şi se comunică părţilor cauzei contravenţionale, inclusiv prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. Hotărârea judecătorească examinată în procedură scrisă se contestă cu recurs. Instanța de recurs îl examinează în procedură scrisă sau cu citarea participanților la proces.