Funcționarii din cadrul judecătoriilor, dar și cei din cadrul procuraturilor, inclusiv cele teritoriale și specializate, vor putea să participe la grevă. Din cadrul acestor instituții, doar judecătorii și procurorii nu vor avea acest drept. În prezent, întreg sistemul judecătoresc și toți colaboratorii procuraturilor nu pot declara grevă. Modificările urmează să fie examinate miercuri de către Guvern. De asemenea, angajații Parlamentului, a Cancelariei de Stat și a Președinției vor putea să participe la grevă. Acest drept nu îl vor avea doar persoanele care dețin funcții publice de conducere, inclusiv de nivel superior, din cadrul acestor instituții, și nu toți salariații, cum este în prezent. Din cadrul Serviciul de Informații și Securitate nu vor putea participa la grevă doar ofițerii de informații și securitate, din cadrul Sistemul administrației penitenciare, doar funcționarii publici cu statut special, iar din cadrul Serviciul de Protecție și Pază de Stat, doar ofițerii de protecție (persoane cu funcții de demnitate publică și funcționari publici cu statut special). Totodată, la grevă nu vor putea participa funcționarii publici cu statut special din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și a instituțiilor din subordine. Modificările sunt făcute în conformitate cu o hotărâre a Curții Constituționale, care a recunoscut parțial constituționale prevederile Nomenclatorului vechi. Verisiunea actualizată a Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă poate fi accesată aici.