Mașinile parcate neregulamentar ar putea să fie ridicate și transportate în parcări de către companii private. Potrivit proiectului Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a vehiculelor în procesul de constatare a contravenţiilor, acțiunile vor fi realizate de agentul economic în baza procesului verbal de constatare a contravenției, întocmit de agentul constatator. Conform proiectului, agentul economic care prestează servicii de parcare, trebuie să dețină o parcare specială, amenajată potrivit tuturor cerințelor de securitate. Selectarea agentului economic care va presta serviciile de parcare se va efectua în bază de concurs, iar la desemnarea câștigătorului se va ține cont de unele aspecte precum:
  • deţinerea autovehiculelor specializate destinate ridicării şi transportării vehiculelor parcate neregulamentar, precum și alt echipament tehnic necesar;
  • deţinerea un spaţiu de depozitare, care să asigure condiţiile de siguranţă necesare păstrării vehiculelor.
De asemenea, terenul pe care va fi amplasată parcarea trebuie să fie nivelat, îngrădit, iluminat corespunzător, asigurat cu pază etc. Autorii inițiativei mai precizează că, potrivit art. 439 din Codul contravențional, autovehiculele parcate neregulamentar pot fi transportate și la subdiviziunea de poliție din apropierea locului unde a fost comisă contravenția. Însă, capacitățile tehnice de intervenție a subdiviziunilor de poliție din țară nu permit asigurarea acestei măsuri în modul corespunzător, subdiviziunile respective neavând autovehicule speciale de ridicare și suficiente spații de parcare dotate din punct de vedere tehnic, la un nivel satisfăcător. Tarifele pentru prestarea serviciilor, vor fi propuse nemijlocit de către agenții economici, autoritatea contractantă fiind liberă să selecteze o anumită companie, în funcție de oferta propusă. În același timp, proiectul prevede că în cazul în care vehiculele vor fi transportate la parcarea subdiviziunii de poliție, se va percepe un tarif stabilit prin Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia. Autorii proiectului precizează că Nomenclatorul va fi completat cu acest serviciu suplimentar, în măsura în care subdiviziunile de poliție vor fi dotate cu parcări speciale dotate, precum și cu utilaj de evacuare. Totodată, în cazul în care lipsesc elementele constitutive ale contravenției, cum ar fi de exemplu, ridicare autovehiculelor care stânjenesc circulația pe traseele traversate de delegațiile oficiale, cheltuielile vor fi suportate de stat. În aceste cazuri, autovehiculul nu va fi transportat la parcarea specială, dar la cel mai apropiat loc unde ar putea fi parcat. Experții anticorupție susțin, însă, că interesul public ar putea fi periclitat de factorii de risc de corupție, cum ar fi: concurența normelor de drept, formulare ambiguă care admite interpretări abuzive, lipsa procedurilor administrative etc. Potrivit acestora, în textul proiectului nu se regăsesc reglementări care să se extindă asupra unor situații iminente în domeniul specific supus reglementării. În acest sens, se atestă o lacună în drept în privința următoarelor situații:
  • nu se adresează nimeni pentru recuperarea mijlocului de transport de la parcarea specială (proprietar peste hotare, decedat, lipsa de interes față de mijlocul de transport ș.a.);
  • mijlocul de transport are încărcătură, în special bunuri perisabile, bunuri necunoscute ș.a.;
  • mijlocul de transport este dotat cu alarmă, sistem anti-furt etc.
Necesitatea acoperirii de către regulament a cât mai multor situații tipice, incidente care pot apărea în practică, este majoră, or în lipsa unor asemenea reglementări nu este clară procedura necesară de urmat de către agenții și entitățile publice publici, creând condiții prielnice actelor de corupție.