Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Graficul controalelor planificate pentru rezidenții parcurilor industriale

 

Graficul controalelor de stat în privința activității rezidenților parcurilor industriale pentru cel de-al doilea semestru al anului va fi aprobat în ședința de mâine a Guvernului. Un proiect de hotărâre, în acest sens, a fost elaborat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii. 

Potrivit documentului, drept temei pentru elaborarea proiectului au servit prevederile din Legea cu privire la parcurile industriale, care prevede că pentru optimizarea controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale, anul, la solicitarea instituțiilor de control, se aprobă prin prin hotărâre de Guvern, graficul controalelor de stat planificate.

Astfel, în urma evaluării riscurilor a celor 63 de agenți economici, rezidenți ai parcurilor industriale, Serviciul Vamal a solicitat supunerea controlului prin audit post-vămuire a doi agenți economici: IM Electromanufacturing SRL, rezident al Parcului industrial Răut și SRL T.B. Fruit, rezident al Parcului indistrial Edineț. 

În afară de acesta, Serviciul Fiscal de Stat a solicitat ca Graficul controalelor să fie suplinit cu doi agenți economici, cum ar fi :  SRL T.B. Fruit, rezident al Parcului industrial Edineț și AP BAPBAB SRL, rezident al Parcului industrial Tracom.

Share on Social Media

20 July, 2018
Obligativitatea ca medicii și farmaciștii să muncească timp de trei ani acolo unde vor fi repartizați va fi inclusă în Legea cu privire la ocrotirea sănătății. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege care va fi examinat în ședința de astăzi a Guvernului. Mai exact, se propune completarea art. 14 cu două aliniate noi - (4) și (5) care să prevadă faptul că medicii și farmaciștii admiși la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat, vor încheia cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale contract privind instruirea în rezidențiat și plasarea în câmpul muncii, con...
03 April, 2018
În cazul în care contribuabilul care va solicita Certificatul de rezidenţă (Forma 1-DTA17) nu va anexa la cerere documentele necesare sau nu va corespunde criteriului de rezidență, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va refuza eliberarea certificatului de rezident prin informarea acestuia despre motivele refuzului. Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017 privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova ar putea fi modificat și completat. Conform amendamentelor propuse, în cazuri speciale la cer...

Parteneri

12 February, 2018
Primul parc pentru tehnologia informației, ”Moldova IT Park”, continuă să se extindă. În prezent acesta are 86 de rezidenți, iar numărul acestora urmează să fie majorat. Alte 12 cereri au fost aprobate și urmează să fi semnate contractele de înregistrare. ”Moldova IT Park” și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018 și activează în regim virtual. Acesta aduce o serie de beneficii pentru rezidenții săi, inclusiv aplicarea unui impozit unic de 7% din veniturile din vânzări ale companiei, dar nu mai puțin de o sumă minimă stabilită per angajat, adică de 30 la sută din cuantumul salariului mediu p...
09 January, 2018
Conform prevederilor art. 79³ alin. (1) din Codul fiscal, aplicarea tratatelor internaționale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaționale şi ale legislației fiscale din Republica Moldova. Prevederile tratatelor internaționale prevalează asupra legislației fiscale din Republica Moldova, iar în cazul în care sunt cote diferite de impozitare în tratatele internaționale şi în legislația fiscală din Republica Moldova, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Pentru interpretarea prevederi...