Neachitarea, în termenii stabiliți, a plăților regulatorii de către brokerii de asigurare și/sau reasigurare către autoritatea de supraveghere va constitui temei pentru suspendarea licenței de activitate a acestora. Completările la Legea cu privire la asigurări vor fi examinate mâine de către Guvern. Conform documentului, temei pentru suspendarea licenței brokerului de asigurare și/sau reasigurare va mai constitui:
  • cererea de suspendare benevolă a licenței, depusă de către conducătorul brokerului de asigurare și/sau reasigurare la care se anexează decizia organului competent;
  • netransferarea către asigurător în termenul de scadență prevăzut în contractul de mandat a primelor de asigurare și/sau de reasigurare colectate în numele acestuia;
  • neprezentarea rapoartelor specializate pentru două perioade de raportare consecutive, solicitate de autoritatea de supraveghere;
  • nerespectarea limitei maxime a cheltuielilor de achiziție, precum și transferarea primei de asigurare către asigurător în volum incomplet.
În prezent, legislația prevede doar că suspendarea licenţei brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare se efectuează în conformitate cu Legea cu privire la asigurări, actele normative ale autorității de supraveghere. De asemenea, norma se aplică daca brokerul nu respectă obligația de a transfera asigurătorului și/sau reasigurătorului primele de asigurare şi/sau de reasigurare colectate în numele acestuia în termenul de scadență prevăzut în contractul de mandat. Termenul de suspendare a licenței brokerului nu va putea depăși șase luni. Decizia de reluare a valabilității licenței va fi luată de către autoritatea de supraveghere, după prezentarea documentelor justificative ce confirmă înlăturarea încălcărilor. De asemenea, au fost făcute completări la temeiurile pentru retragerea licenței brokerului de asigurare și/sau reasigurare. Pe lângă cele trei temeiuri prevăzute în legislația actuală, au mai fost adăugate cinci, și anume:
  1. cererea conducătorului brokerului de asigurare și/sau reasigurare privind retragerea benevolă a licenței, la care se anexează decizia organului competent;
  2. hotărârea instanței de judecată cu privire la anularea înregistrării de stat a brokerului de asigurare și/sau reasigurare;
  3. depistarea unor date neautentice în documentele prezentate de către brokerul de asigurare și/sau reasigurare autorităţii de supraveghere;
  4. stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării activității brokerului de asigurare și/sau reasigurare;
  5. nerespectarea de către brokerul de asigurare și/sau reasigurare a două prescripţii privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.
În cazul suspendării sau retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie, iar brokerul este obligat ca, în maxim zece zile lucrătoare din data adoptării deciziei, să depună licența retrasă la autoritatea de licențiere. Documentul urmează să fie examinat și de către Parlament.