Parlamentul va examina, în mod repetat, proiectul de lege prin care se propune reducerea salariilor inspectorilor-judecători. Asta după ce documentul a fost aprobat de Parlament, însă șeful statului nu a promulgat legea și a remis documentul spre reexaminare. Documentul prevede ca salariile unor angajați din sistemul de justiție să fie micșorate. Mai exact, este vorba de salariile inspectorilor-judecători. Astfel, aceștia vor fi remunerați după cum urmează:
  • salariul inspectorului-judecător principal a fost echivalat cu nivelul cel mai mare a salariului judecătorului din judecătorie – 3,5 salarii medii pe economie;
  • salariul inspectorului-judecător cu vechimea în muncă mai mare de 12 ani a fost echivalat cu nivelul mediu al judecătorului din judecătorie – 3,2 salarii medii pe economie;
  • salariul inspectorului-judecător cu vechimea în muncă de la 7 la 12 ani fost echivalat cu nivelul minim al judecătorului din judecătorie – 3,0 salarii medii pe economie.
Potrivit Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția judiciară este formată din 5 inspectori judecători, unul dintre care este desemnat în calitate de inspector-judecător principal. La aceste funcții poate candida orice persoană licențiată în drept, cu o vechime în muncă în specialitate juridică de cel puțin șapte ani. Astfel, în prezent, din Inspecția judiciară fac parte: doi judecători detașați, doi judecători în demisie și un specialist din afara sistemului judecătoresc. Inițiativa legislativă mai prevede, de asemenea, că salariul membrului detașat la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), va corespunde nivelului minim stabilit pentru salariul de funcție al judecătorului Curții Supreme de Justiție. Totodată, cuantumul remunerării lunare pentru membrii din rândul profesorilor de drept titulari, va fi egal cu 2,4 salarii medii pe economie, luându-se în calcul salariul mediu pe economie realizat în anul precedent. De asemenea, judecătorul detaşat pentru îndeplinirea unei funcții în cadrul secretariatului CSM, în cadrul INJ sau în funcția de inspector-judecător în Inspecția judiciară îşi păstrează salariul de funcţie stabilit pentru funcţia din care a fost detaşat. Dacă este detașat în calitate de membru al CSM, atunci beneficiază, pe perioada detașării sau delegării, de toate drepturile salariale prevăzute de lege pentru funcția în care este detașat. În cazul în care salariul prevăzut pentru funcția de membru al CSM este mai mic, judecătorul beneficiază de salariul stabilit pentru funcția din care a fost detașat.