Reprezentantul mai multor companii, care se judecă cu o bancă comercială din cauza mai multor bunuri ipotecate, cere Curții Constituționale să se expună asupra constituționalității mai multor prevederi din Legea cu privire la ipotecă, dar și din Codul civil. Pe parcursul anilor 2011-2014, o companie din Orhei a luat de la bancă trei credite în valoare totală de 64 de milioane de lei. Firma a gajat mai multe bunuri care îi aparțin. De asemenea, pentru împrumuturi au fost gajate și bunuri care sunt în proprietatea altor trei agenți economici. La începutul anului 2016, banca a dispus exercitarea dreptului de gaj/ipotecă, prin înregistrarea la Oficiul Cadastral a preavizului. Ulterior, contractele de ipotecă au fost transmise spre executare unui executor judecătoresc. Autorul sesizării susține că banca și executorul judecătoresc au încălcat legislația. Asta deoarece nu au dreptul de a executa în mod silit dreptul la ipotecă prin prisma ”învestirii formulei executorie”, însă doar în temeiul unei ordonanțe judecătorești sau în temeiul unei hotărâri judecătorești. Avocata agenților economici menționează că prevederea din Legea cu privire la ipotecă, care stipulează că dreptul la ipotecă poate fi executat silit, în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, fără adresarea cererii în instanța de judecată, a intrat în vigoare după semnarea contractelor de gaj, respectiv nu poate fi aplicată în acest caz.