Guvernul va discuta proiectul Regulamentului privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile din Republica Moldova. Documentul reglementează normele, procedurile şi condiţiile de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile din Republica Moldova. Acestea se vor aplica dacă aeroporturile din țară se vor confrunta cu probleme de capacitate, de supraaglomerare a spaţiului aerian sau de mediu.  Potrivit documentului, în momentul în care se vor atesta astfel de precondiţii, şi doar dacă există o solicitare din partea operatorilor de transport aerian sau a entităţii de administrare a aeroportului, instituția de specialitate în domeniul aviaţiei civile poate desemna un aeroport cu facilităţi orare/coordonat, în urma unei analize aprofundate, cu respectarea cerinţelor ce ţin de desemnarea agentului de facilităţi orare şi coordonatorului, comitetului de coordonare, procedurii de alocare a sloturilor, cu respectarea principiilor de transparenţă, neutralitate şi nediscriminare. În prezent, cadrul normativ naţional nu conţine prevederi care să reglementeze alocarea sloturilor orare pentru aeroporturile civile din Republica Moldova. Astfel, se vor introduce reglementări noi privind alocarea drepturilor de decolare şi aterizare, care sunt, de regulă, resurse rare şi necesită proceduri şi condiţii de alocare neutre, transparente şi nediscriminatorii. Scopul regulamentului este asigurarea unei pieţe a serviciilor de transport aerian concurenţială, transparentă şi nediscriminatorie, dar şi diminuarea riscurilor conexe expansiunii sistemului transportului aerian. În nota informativă a documentului se spune că adoptarea documentului va îmbunătăţi cadrul legal în domeniul concurenţei aşa încât atât operatorii existenţi cât şi operatorii noi care apar să beneficieze de aceleaşi tratamente şi garanţii.