Agentul constatator va putea aplica amenzi mai mici decât cele prevăzute de lege, dacă contravenientul va întruni anumite condiții. Potrivit unui proiect de lege care prevede modificarea și completarea Codului contravențional, agentul va ține cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei. De asemenea, va trebui să țină cont de rolul contravenientului în săvârşirea contravenției, de personalitatea contravenientului, de comportamentul lui în timpul şi după consumarea contravenției, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi de contribuirea activă a participantului unei contravenții săvârşite în grup la descoperirea acesteia. Astfel, agentul constatator, după caz procurorul, instanța de judecată sau comisia administrativă, va putea aplica sancțiunea amenzii sub limita minimă, prevăzută de partea specială a cărţii a doua a Codului contravențional pentru contravenția respectivă. Prevederile nu se vor aplica persoanelor care nu au executat sancțiunile contravenționale pentru faptele comise anterior sau au antecedente penale nestinse. În redacția actuală Codul contravențional prevede că sancţiunea contravenţională se aplică în funcţie de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei, de caracteristica persoanei şi de circumstanţele atenuante şi agravante. Faţă de persoana a cărei vinovăţie este dovedită se aplică o sancţiune echitabilă, în limitele şi în conformitate cu dispoziţiile Codului. Totodată, la aplicarea sancţiunii contravenţionale faţă de persoana a cărei vinovăţie este dovedită se consideră circumstanţe atenuante:
  • prevenirea consecinţelor prejudiciabile sau repararea benevolă a prejudiciului;
  • contribuţia la descoperirea contravenţiei;
  • săvârşirea contravenţiei într-un concurs de împrejurări personale sau familiale;
  • săvârşirea contravenţiei de către un minor, o femeie gravidă sau o persoană care întreţine copil cu vârsta de până la 8 ani;
  • acţiunile ilegale sau imorale ale victimei care au provocat contravenţia.