Avocații și avocații stagiari sunt invitați să participe la seminarul ”Dreptul la un proces echitabil în cauzele penale”, care are drept obiectiv îmbunătățirea cunoștințelor apărătorilor privind aplicarea standardelor Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Seminarul va include exerciții teoretice și practice privind aplicarea normelor CEDO. În calitate de formatori vor fi președintele CRJM și un jurist permanent din cadrul Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului. Evenimentul se va desfășura în perioada 28-30 iunie 2018, la Centrul de Instruire a Avocaților din municipiul Chișinău. Acesta este organizat de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). Cheltuielile de cazare a avocații din regiuni, precum și cheltuielile de alimentare pentru toți participanții pe durata seminarului vor fi acoperite de CRJM. În total, vor fi selectați 25 de avocați și avocați stagiari. Prioritate va fi acordată avocaților specializați în domeniul penal, care dețin cunoștințe în domeniul aplicării CEDO. Avocații și avocații stagiari care doresc să participe la seminar pot expedia CV-ul și scrisoarea de motivare în limba română sau engleză prin e-mail la: [email protected]. Termenul limită pentru aplicare este 25 mai 2018, ora 18.00. Dosarele incomplete sau cele depuse peste termen nu vor fi examinate. Persoanele selectate vor fi obligate să participe pe întreaga perioadă a seminarului, în caz contrar, vor trebui să ramburseze cheltuielile suportate.