O persoană a donat fiului său un milion de lei, însă nu a achitat impozitele pentru veniturile obținute, din care a făcut donația. Concluzia a fost făcută de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în urma unui control tematic de contrapunere. Prin urmare, SFS a dispus încasarea de la persoana fizică a impozitului pe venit de peste 175 de mii de lei, a penalităților de întârziere de aproximativ 42 de mii de lei și a sancțiunii pentru încălcarea legislației fiscale în mărime de 100% din sumă diminuării. Astfel, în total, persoana urma să achite aproximativ 400 de mii de lei. Persoana sancționată nu a fost de acord și a atacat în judecată actul de constatare a Serviciului Fiscal de Stat. Donatoarea a declarat că, în 2012, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, a declarat că deține în posesie 999 de mii de lei. Prin urmare, impozitul ar trebui să fie perceput din suma de o mie de lei și nu dintr-un milion de lei. Conform prevederilor legale, în anul 2012, persoanele care dețineau mijloace bănești în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină aveau obligaţia să depună la Serviciul Fiscal de Stat, până în data de 31 decembrie 2012, declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. În cazul în care suma declarată era mai mare de un milion de lei, persoana fizică era obligată să anexeze documente ce confirmă disponibilul sumei declarate. Banii declarați nu s-au impozitat. Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani a respins cererea depusă. Instanța a constatat că reclamanta a obținut venit în anul 2013, fapt dovedit prin donarea sumei de un milion de lei. Prin urmare, trebuia să achite impozitele conform legislației în vigoare. Codul fiscal stipulează că persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate. Decizia primei instanțe a fost ulterior menținută și de către Curtea de Apel Chișinău. Astfel, persoana trebuie să achite impozitul pe venit, în sumă de aproximativ 400 mii de lei.