Executorul judecătoresc nu va mai avea dreptul să sechestreze bunuri în procesul de executare. Modificările la Codul de executare sunt examinate, astăzi, de către Parlament, în lectura a doua. De asemenea, executorul judecătoresc nu va mai putea aplica sechestru pe conturile debitorului și să interzică băncilor să vireze oricăror sume de pe aceste conturi. Acesta va putea doar să solicite instituțiilor bancare informații despre soldul sumei din contul debitorului. O altă modificare prevede că executorul judecătoresc nu va avea dreptul să impună interdicții privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere, dacă acestea nu au legătură cu executarea dispozițiilor imperative ale legii sau a obligațiilor exigibile ce rezultă dintr-un raport juridic. Astfel, autorii menționează că executorul judecătoresc nu va mai avea dreptul să impună unilateral restricții sau obligații altor persoane, ghidându-se doar de libera sa apreciere. Totodată, proiectul prevede că interdicția de a părăsi țara se va aplica de către judecător doar atunci când prezența debitorului este necesară pentru executarea eficientă a documentului executoriu. Încheierea instanței de judecată prin care se dispune aplicarea interdicției de a părăsi țara se trimite spre executare Poliției de Frontieră. Normele legale prevăd că interdicția de a părăsi țara se aplică doar după luarea măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, cu obligarea executorului judecătoresc de a efectua periodic un control privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii. Încheierea instanței de judecată se execută imediat, însă poate fi atacată cu recurs. Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie să fie promulgat de către președinte și publicat în Monitorul Oficial.