Liberarea provizorie sub controlul judiciar și liberarea provizorie pe cauțiune se vor putea aplica pentru maxim 60 de zile. După expirarea acestui termen, judecătorul va trebui să decidă dacă măsura trebuie prelungită sau nu. Modificările legislative au fost publicate, astăzi, în Monitorul Oficial. Totodată, documentul stabilește că perioada maximă cumulativă pentru care poate fi aplicată liberarea provizorie sub controlul judiciar este de:
  • maxim 12 luni, în cazul persoanelor învinuite de infracțiuni, pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare de cel mult 12 ani;
  • maxim 24 de luni, în cazul persoanelor invinuite de infracțiuni ce pot fi pedepsite cu închisoare pe un termen mai mare de 12 ani.
Perioada maximă pentru care poate fi dispusă măsura liberării provizorii pe cauțiune este similară cu cea aplicată și în cazul liberării provizorii sub control judiciar. Adică va putea fi aplicată pentru maxim un an în cazul infracțiunilor ce pot fi pedepsite cu închisoare pe un termen de cel mult 12 ani de închisoare și maxim doi ani pentru infracțiunile ce pot fi pedepsite mai dur. Modificările la Codul de procedură penală al Republicii Moldova au fost efectuate după ce Curtea Constituțională a constatat unele omisiuni de reglementare în partea ce ține de termenul pentru care poate fi dispus controlul judiciar și durata maximă a acestuia. Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauţiune sunt măsuri preventive, alternative arestării. Acestea pot fi aplicate numai faţă de persoana în privinţa căreia s-a înaintat demers pentru arestare sau faţă de bănuitul, învinuitul, inculpatul care este deja arestat.