Un avocat a dat în judecată un alt apărător solicitând obligarea prezentării scuzelor publice, dar și achitarea prejudiciului moral în sumă de un milion de lei. Instanța de judecată a respins, însă, cererea, pe motiv că nu a fost respectată procedura prealabilă de soluționare a cazului. Atât Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, cât și Curtea de Apel Chișinău au concluzionat că pretențiile indicate în cererea de chemare în judecată sunt absolut diferite de cele scrise în cererea prealabilă expediată de către reclamant. Și anume, magistrații au stabilit că solicitarea ”obligarea pârâtului de a prezenta scuze publice în momentul deschiderii celui mai apropiat congres al avocaţilor din Republica Moldova şi achitarea prejudiciului moral în sumă de 1.000.000 de lei” nu este identitică cu solicitarea ”exprimarea scuzelor în formă scrisă până la intentarea unei acţiuni civile în instanţa de judecată şi achitarea prejudiciului moral în sumă de 1.000.000 de lei”. Prima formulare se regăsește în cererea de chemare în judecată, iar a doua, în cererea prealabilă. De asemenea, instanța a respins argumentul reclamantului precum că, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, are dreptul să modifice temeiul sau obiectul acțiunii, să mărească ori să reducă cuantumul pretențiilor în acțiune, ori să renunțe la acțiune. Judecătorii au explicat că această normă nu poate fi aplicată deoarece acțiunea nu a fost pusă pe rol, iar recurentul nu are calitate de reclamant, ca să poată dispune de drepturile acestuia. Decizia Curții de Apel este irevocabilă. Prin urmare, pretențile avocatului au rămas nesoluționate din cauza formulării diferite a solicitărilor înaintate.