Noi sancțiuni pentru încălcarea regulilor de exploatare tehnică a maşinilor şi a normelor de securitate tehnică a vehiculelor. Potrivit unui proiect de modificare și completare a Codului contravențional, eliberarea dovezii de inspectare tehnică periodică a vehiculelor sau remorcilor acestora, care nu au fost prezentate pe linia de testare sau care nu au fost supuse încercărilor prescrise cu calificativele stabilite de normele tehnice, se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 unităţi convenţionale (u.c.) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere și amendă de la 90 la 120 de u.c. aplicate persoanei juridice. Aceleași amenzi sunt prevăzute și pentru eliberarea acestei dovezi pentru alte categorii de vehicule decât cele pentru care este autorizată unitatea de inspectare tehnică. Proiectul mai prevede că admiterea spre desfăşurare a activităţii de inspectare tehnică periodică a persoanelor neatestate, conform prevederilor Codului transporturilor rutiere, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de u.c. aplicate persoanei cu funcție de răspundere și cu amendă de la 90 la 120 de u.c. aplicată persoanei juridice. De asemenea, documentul mai prevede că neeliberarea certificatelor de garanţie pentru lucrările executate se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de u.c. aplicate persoanei juridice. În același timp, neasigurarea de către întreprinderile autorizate a evidenţei vehiculelor scoase din uz, asupra căror s-a derulat activitatea de dezmembrare şi/sau lipsa evidentei modului de tratare a caroseriilor/șasiurilor rezultate din activitatea de dezmembrare şi/sau lipsa containerelor pentru depozitarea bateriilor de acumulare (acumulatoarelor), şi/sau lipsa rezervoarelor pentru depozitarea lichidelor de la vehiculele scoase din uz, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de u.c. aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de u.c. aplicată persoanei juridice.