Directorul Întreprinderii de Stat ”Energorînok” (Ucraina) a cerut Curții Supreme de Justiție să urgenteze examinarea recursului depus de Guvernul Republicii Moldova, după ce Curtea de Apel Chișinău a recunoscut și încuviințat executarea pe teritoriul țării a hotărârii Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm. În motivarea cererii a invocat că Institutul de Arbitraj a emis hotărârea irevocabilă la acţiunea Întreprinderii de Stat ”Energorînok” vs. Republica Moldova, cu privire la încasarea cheltuielilor de arbitraj în sumă de aproape 70 de mii de euro și peste 132 de mii de coroane suedeze. Institutul de Arbitraj a obligat țara noastră să achite cheltuielile de arbitraj, după ce cererea companiei ucrainene, care pretindea de la Republica Moldova 1,7 milioane de dolari și 100 mii euro, a fost respinsă ca inadmisibilă. Mai exact, compania a obținut în 2002 o hotărâre executorie împotriva unui agent economic afiliat Ministerului Energeticii din Republica Moldova cu privire la încasarea datoriei de 1,7 milioane de dolari. Hotărârea a fost recunoscută de instanţele naţionale din Moldova abia în anul 2009. Totuşi, după cum a pretins compania, în timpul executării datoriei cu pretinsul aport al autorităţilor din Republica Moldova, în special al instanţelor naţionale, s-a creat o datorie fictivă faţă de o altă companie naţională. Astfel, compania a fost în fapt expropriată de datoria de 1,7 milioane de dolari, sub pretextul unei decontări reciproce. Debitorul, Ministerul Economiei, a achitat datoria faţă de acea companie terţă. Compania reclamantă a pretins în arbitraj compensarea datoriei de bază, venitul ratat, prejudicii morale și costuri şi cheltuieli, în total 1,7 milioane de dolari, plus circa 100 mii de euro. Institutul de Arbitraj a declarat drept inadmisibilă cererea companiei ucrainene, însă Guvernului Republiciii Moldova i-a fost imputată compensarea unei părți din cheltuielile de arbitraj și cheltuielile pentru onorariile biroului de avocați. Ulterior, compania ucraineană s-a adresat instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova pentru recuperarea sumelor pretinse. Întreprinderea de Stat ”Energorînok” (Ucraina) a solicitat recunoaşterea şi încuviinţarea executării pe teritoriul Republicii Moldova a hotărârii Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm încasarea cheltuielilor de arbitraj.  Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău a fost admisă cererea Întreprinderii de Stat ”Energorînok” și s-a încasat din contul statului Republica Moldova cheltuielile de arbitraj. La fel, s-a dispus ca la data devenirii încheierii irevocabile şi în temeiul hotărârii arbitrale străine să se elibereze titlul executoriu, care va servi temei pentru iniţierea procedurii de executare în condiţiile Codului de executare. Guvernul a declarat recurs și a solicitat remiterea cauzei la Curtea de Apel Chișinău. În motivarea, a indicat că soluţia instanţei de apel este una ilegală şi neîntemeiată, deoarece instanța a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces. Directorul companiei ucrainene a depus cerere de urgentare a examinării recursului. CSJ a respins solicitarea și a motivat că, potrivit prevederilor art.192 alin. (11) Cod de procedură civilă, în situaţia în care, la judecarea unei pricini concrete, există pericolul de încălcare a termenului rezonabil, participanţii la proces pot adresa instanţei, care examinează pricina în fond o cerere privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absenţa părţilor, în termen de 5 zile lucrătoare, de către un alt judecător sau de un alt complet de judecată decât cel care examinează pricina. Din cererea de urgentare, depusă de directorul companiei, s-a constat că, de fapt, acesta nu ar fi de acord cu data pentru care a fost stabilită examinarea recursului, inclusiv din cauza că examinarea a fost amânată. Mai exact, prin încheierea CSJ din 28 martie 2018, examinarea cererii a fost amânată pentru astăzi, 2 mai.