Codul muncii ar putea fi modificat în partea ce ține de soluționarea conflictelor de muncă. Un grup de deputați a înregistrat un proiect de lege care vizează procedura de conciliere. Conform amendamentelor propuse, ”comisia de conciliere conciliază părțile conflictului colectiv de muncă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii. Acest termen poate fi prelungit, cu cel mult 5 zile lucrătoare, printr-un acord comun al comisiei de conciliere. În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înțelegere asupra revendicărilor înaintate de reprezentanții salariaților, comisia va adopta o decizie obligatorie pentru părțile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării”. În redacția actuală alin.(8) a art. 359 din Codul muncii prevede că: ”În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înţelegere asupra revendicărilor înaintate de reprezentanţii salariaţilor, comisia va adopta, în termen de 5 zile lucrătoare, o decizie obligatorie pentru părţile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării”. Autorii inițiativei menționează că deși Codul muncii stabilește unele condiții și aspecte procedurale pentru comisia de conciliere (constituirea, alegerea președintelui, consemnarea dezbaterilor etc), acesta nu statuează un termen limită pentru examinarea conflictului colectiv de muncă în cadrul comisiei respective. Prin urmare, lipsa termenului de examinare în cadrul comisiei de conciliere, creează posibilități de abuz din partea angajatorului prin tergiversarea intenționată la maxim a discuțiilor în cadrul comisiei. Mai mult decât atât, lipsa termenului limită creează imposibilitatea părților, în special a salariaților de a-și realiza dreptul de a depune o cerere în instanța de judecată pentru soluționare conflictului de muncă. Or, în situațiile când reprezentanții unei părți din comisia de conciliere nu participă la ședințele acesteia sau când președintele comisiei nu respectă prevederea conform căreia este obligat să informeze în scris despre faptul că membrii comisiei nu au ajuns la o înțelegere, procesul de conciliere, practic, este blocat, adică sabotat.