Raportul statistic privind evoluția pieței de servicii poștale în anul 2017, publicat astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), arată că valoarea pieței serviciilor poștale din Republica Moldova a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 16, 2 milioane lei (+5,3%) și a însumat 320, 9 milioane lei. Creșterea valorii pieței de servicii poștale se datorează creșterii numărului de trimiteri Expres, cu aproape 20 la sută și de colete poștale, cu puțin peste 13%, tarifele acestora fiind mai mari decât cele ale trimiterilor poștale simple. Astfel, volumul veniturilor realizate din trimiterile Expres a înregistrat o creștere de 6,3% și a alcătuit 98,77 miliaone lei, iar veniturile provenite din expedierea coletelor poștale au crescut cu 6,6% și au însumat 45, 44 milioane lei. Din volumul total al veniturilor poștale, aproape 227 de milioane de lei provin din trimiterile poștale internaționale, iar 94 de miliaone (29%) au alcătuit veniturile realizate din trimiterile poștale interne. Potrivit acelorași date, numărul total de trimiteri poștale procesate în anul 2017 (trimiteri poștale simple, colete poștale, trimiteri Expres) a crescut cu 57,1 mii (+0,1%) și a alcătuit 61,65 milioane de trimiteri poștale. Astfel, trimiterile poștale simple au înregistrat o pondere de 98,7%, coletele poștale având o pondere de 0,7%, iar trimiterile Expres reprezintă 0,6%. Datele mai arată că 91,5% din numărul total de trimiteri poștale au fost trimiteri poștale interne, iar 8,5% au reprezentat trimiterile poștale internaționale. Totodată, volumul total al veniturilor provenite din vânzarea serviciilor din sfera serviciului poștal universal a constituit 147, 5 milioane lei, reprezentând circa 46% din valoarea totală a pieței serviciilor poștale. Traficul de trimiteri poștale din sfera serviciului poștal universal a crescut cu 11,6%, față de anul 2016, constituind o pondere de 43,3% din traficul total de trimiteri poștale. Din numărul total de trimiteri din sfera serviciului poștal universal, 99,8% au fost realizate de furnizorul de serviciu poștal universal Î.S.”Poșta Moldovei”, iar 0,2% din trimiteri au fost procesate de S.R.L. ”New Post International MLD”.