Persoana care conduce mijlocul de transport ar putea fi înlăturată de la conducere autovehicului, dacă există temeiuri suficiente de a presupune că aceasta se află în stare de ebrietate inadmisibilă, produsă de alcool sau de alte substanţe. Prevederile se conțin într-un proiect propus pentru consultări publice. La cererea organului de constatare, persoana trebuie să accepte testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sânge şi de eliminări ale corpului pentru analiză. Totodată, mijlocul de transport se va reţine şi, dacă nu va putea fi predat proprietarului, posesorului sau reprezentantului lor, se aduce la staţia de parcare specială sau la subdiviziunea de poliţie cea mai apropiată de locul constatării infracţiunii. Plasarea mijlocului de transport la staţia de parcare specială sau pe teritoriul subdiviziunii de poliţie se consemnează într-un proces-verbal, în care se indică:
  • tipul, modelul mijlocului de transport, numărul de înmatriculare, numerele de identificare ale agregatelor marcate, defectele şi deteriorările lui vizibile;
  • numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a decis aducerea vehiculului la parcare şi care a organizat aducerea;
  • temeiul de fapt şi temeiul juridic care au determinat aducerea mijlocului de transport;
  • denumirea (numele), sediul (domiciliul), numărul de telefon al persoanei care a organizat (a efectuat) aducerea mijlocului de transport la parcare;
  • adresa parcării sau subdiviziunii de poliție;
  • data şi ora încheierii procesului-verbal;
  • numele, prenumele, funcţia şi semnătura persoanei care a luat în primire mijlocul de transport la parcare sau la subdiviziunea de poliție.
Mijlocul de transport reținut se va restituie proprietarului, posesorului sau reprezentantului legal imediat după înlăturarea temeiurilor pentru reținere. Cheltuielile de ridicare, transportare şi depozitare a mijlocului de transport reținut se vor suporta de către persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul penal.