Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este responsabilă de emiterea garanțiilor financiare utilizând Fondul de Garantare a Creditelor, iar autoritățile propun pentru consultări publice proiectul unui nou Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Potrivit proiectului, ODIMM în calitate de instituţie publică responsabilă de emiterea garanțiilor financiare, utilizând Fondul de Garantare, emite garanţii financiare, pentru garantarea creditelor/împrumuturilor solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova de la instituţiile financiare partenere. Garanţiile financiare se emit în limita Fondului de Garantare, cu aplicarea coeficientului de multiplicare, aprobat anual de către Consiliul de Coordonare al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Garanţiile financiare se emit, respectând principiul divizării riscului de credit cu instituţiile financiare, cu care ODIMM are încheiate contracte de colaborare. Termenul, plafonul, cuantumul, precum şi produsele de garantare se actualizează, după caz, reieșind din evoluția pieței financiare și documentele strategice din domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijloci, și se înaintează spre aprobare Consiliului de Coordonare. ODIMM emite garanţii financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii care corespund produselor de garantare şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind emiterea, monitorizarea şi executarea garanţiilor financiare, aprobat de către Consiliul de Coordonare. Pentru obținerea garanției financiare, întreprinderea va depune la instituția financiară cererea de acordare a creditului, ce urmează a fi asigurat parțial cu garanție emisă de ODIMM. Instituția financiară va examina cererea de acordare a creditului în conformitate cu procedurile și reglementările interne, ținând cont de cerințele de eligibilitate prevăzute în contractul de colaborare dintre ODIMM și instituția respectivă. Luând o decizie de finanțare a proiectului, instituția financiară va înainta către ODIMM cererea de garantare însoțită de solicitarea întreprinderii. ODIMM va examina cererea de garantare, ținând cont de analiza întreprinderii efectuată de instituția financiară, precum și de criteriile de eligibilitate stabilite în contractul de colaborare dintre ODIMM și instituția respectivă, după care va expedia în adresa instituției decizia de acceptare/refuz privind emiterea garanției. Odată cu acceptarea ODIMM de a emite garanția financiară, beneficiarul garanției (instituția financiară) va semna cu solicitantul (întreprinderea) contractul de credit și contractele de gaj/ipotecă. În urma semnării contractelor ODIMM va semna cu solicitantul (întreprinderea) contractul de garantare și va emite garanția financiară. Procesele de emitere, monitorizare şi executare a garanţiilor financiare sunt stabilite în Regulamentul privind emiterea, monitorizarea şi executarea garanţiilor financiare, iar rapoartele existente cu instituţiile financiare partenere şi întreprinderile mici şi mijlocii pot fi realizate prin corespondenţă şi/sau prin intermediul Sistemului Informaţional de Gestiune a Garanţiilor.