O companie străină a ratat să-și întoarcă datoriile de la o întreprindere din Republica Moldova, după ce instanța a stabilit că mandatul avocatului a fost încheiat cu încălcări. Compania ”Resovia Investments Limited”, prin intermediul unui avocat licențiat în Republica Moldova, a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA ”Uzina metalurgică din Moldova” (”Молдавский металлургический завод”). Compania a solicitat recunoașterea și încuviințarea executării hotărârii arbitrale străine a Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Ucrainei, din data de 30 mai 2013. Aceasta prevede încasarea din contul întreprinderii moldovenești a sumei de 927.570,83 dolari, cu titlu de datorii pentru marfa livrată, a sumei de 29.567,27 dolari, cu titlu de penalitate de întârziere, a sumei de 27.750,88 dolari, cu titlu de trei la sută penalitate anuală pentru întârzierea la plata obligației, dar și a sumei de 19.742,95 dolari, cu titlu de compensare a cheltuielilor privind plata taxei de arbitraj. În total, suma depășește un milion de dolari SUA. Curtea de Apel Chișinău a scos de pe rol cererea, constatând că a fost depusă de către o persoană neîmputernicită să facă acest lucru. Hotărârea a fost, totuși, casată ulterior de către Curtea Supremă de Justiție și transmită pentru rejudecare. În cea de-a doua tentativă, instanța de apel a admis cererea ”Resovia Investments Limited”, a recunoscut şi a încuviințat executarea silită pe teritoriul Republicii Moldova a hotărârii arbitrare străine. De aceasta data, compania din Republica Moldova a depus, însă, recurs. Agentul economic a menționat că procura persoanei care a încheiat contractul de asistență juridică era expirată. Prin urmare, avocatul care a depus cererea de chemare în judecată nu avea asemenea împuterniciri. Magistrații au stabilit că, într-adevăr, avocatul nu deținea împuterniciri de a înainta cererea de chemare în judecată, deoarece contractul de acordare a asistenţei juridice a fost încheiat cu o persoană care nu mai deţinea acest drept. Procura acestuia era expirată. În același timp, valabilitatea mandatului emis în baza procurii va înceta odată cu expirarea termenului de valabilitate a procurii, iar pentru reprezentarea în baza unei noi procuri va fi necesară eliberarea unui nou mandat. Prin urmare, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul companiei din Republica Moldova și a scos de pe rol cererea de recunoașterea și încuviințarea executării hotărârii arbitrale străine. Decizia este irevocabilă. Astfel, compania ”Resovia Investments Limited” a ratat recuperarea prejudiciului cerut, de peste un milion de dolari.