Drumurilor care servesc activităților agricole, precum și drumurile și fâșiile forestiere proiectate, dar netransformate, ar putea fi vândute de către autoritățile publice locale proietarilor de teren. Măsura ar fi necesară petru facilitarea procesului de consolidare a terenurilor agricole. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată recent în Parlament. Astfel, autorii propun ca autoritățile publice locale să poată vinde, la prețul normativ al pământului:
  • terenurile din cadrul unui câmp sau a unei porțiuni din acest câmp, ocupate de drumurile care servesc activităţile agricole;
  • drumurile proiectate în scopuri agricole, dar netransferate în natură;
  • fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate.
Conform autorilor, prețul normativ al pământului se referă la terenurile cu destinație agricolă, loturile de pământ de pe lângă casă și loturilor pomicole. Prețul normativ al acestora se calculează reieșind din cuantumul de 621,05 de lei pentru o unitate de grad-hectar. Vânzarea-cumpărarea acestora se va efectua la cererea proprietarului terenurilor supuse consolidării, în condițiile în care proprietar al acestor terenuri este una și aceiași persoană și nu se vor afecta procesele tehnologice de prelucrare a terenurilor adiacente. În prezent, legislația stipulează că unitățile administrativ-teritoriale pot înstrăina doar terenurile și bunurile ce țin de domeniul privat al localității, drumurile nu se încadrează, însă, în această categoria. Autorii menționează că implementarea reformei funciare și mai cu seamă împroprietărirea cetățenilor cu pământ a dus la o fragmentare excesivă și supravețe mici ale terenurilor agricole. Ca rezultat, a scăzut considerabil productivitatea agricolă și face imposibil aplicarea unor practici agricole viabile din punct de vedere economic. Situația ar putea fi redresată, însă, prin consolidarea terenurilor agricole, doar că acest proces este imposibil de realizat fără cumpărarea drumurilor care servesc activităților agricole, dar și a fâșiilor forestiere proiectate, dar netransformate, care sunt între terenurile agricole.