Asociaţiile de economii şi împrumut nu vor mai fi obligate să plaseze şi să menţină mărimea minimă a rezervei instituţionale în conturi bancare de depozit la termen şi/sau în valori mobiliare de stat şi/sau, după caz, în fondul de lichidităţi. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a modificat și completat normele de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut. Mai exact, CNPF a exclus prevederile potrivit cărora asociaţia care deţine licenţa de categoria A este obligată să plaseze şi să menţină mărimea minimă a rezervei instituţionale în conturi bancare de depozit la termen şi/sau în valori mobiliare de stat şi/sau, după caz, în fondul de lichidităţi. De asemenea, a fost exclus și prevederea de la punctul 12 în care se menționează că asociaţia care deţine licenţa de categoria B şi care se află în anii 1-3 de activitate este obligată să plaseze şi să menţină mărimea minimă a rezervei instituţionale în conturi bancare de depozit la termen şi/sau în valori mobiliare de stat şi/sau în fondul de lichidităţi. Asociaţia care deţine licenţa de categoria B şi care se află în ceilalţi ani de activitate, precum și asociația care deține licența de categoria C, este obligată să plaseze şi să menţină rezerva instituţională în mărime de minimum 4% din active în conturi bancare de depozit la termen şi/sau în valori mobiliare de stat şi/sau în fondul de lichidităţi. Totodată, a fost modificat și Regulamentul privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut. Conforma amendamentelor aprobate, împrumuturile acordate unei asociaţii din Fondul Excesului de Lichidităţi (FEL) nu pot depăşi 10% din valoarea soldului fondului înregistrat la data acordării. Până în prezent norma prevedea că valoarea maximă a împrumuturilor care pot fi acordate unei asociaţii din Fondul Rezervei Instituţionale (FRI) şi/sau FEL nu poate depăşi de șase ori mărimea soldului investiţiilor efectuate de asociaţie în FRI şi/sau FEL cumulativ şi 10% din valoarea soldului FRI şi/sau FEL înregistrat de toate asociaţiile la data acordării. CNPF a modificat și rapoartele ce urmează să fi prezentate de asociații.