Agenția Servicii Publice a eliberat 38 de plăci de înmatriculare cu inscripția ”PROBE” pentru mașinile scoase la vânzare. Plăcuțele au fost solicitate de dealerii auto din Capitală, pentru test-drive-urile solicitate de clienți. Serviciul a fost lansat la 1 martie și este destinat agenților economici autorizați pentru comercializarea vehiculelor rutiere.

Pentru eliberarea plăcilor cu număr pentru probe, solicitanții trebuie să depună o cerere însoțită de copia actului constitutiv al societății, din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și copia actului care atestă deținerea unui spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării. La acestea se adaugă copia documentului vamal care atestă importul vehiculului, copii ale documentelor de înmatriculare eliberate de autoritățile străine (după caz) și dovada achitării serviciului solicitat. Cererile de solicitare a plăcilor cu indicativul ”PROBE” pot fi depuse la sediul Direcției identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport din municipiul Chișinău. Certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe este valabil timp de un an de la data eliberării, doar pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul expirării termenului de valabilitate al documentului, solicitantul este obligat să restituie plăcile de înmatriculare. Tariful pentru eliberarea Certificatului de înmatriculare provizorie pentru probe va fi de 130 de lei, iar al plăcuțelor – de 480 de lei, ca și în cazul celor cu numere obișnuite. Amintim că, de mai bine de un an, dealerii nu au putut scoate mașinile din salon pentru test-drive, deoarece nu se eliberau numere de tranzit. Șoferii care se aventurau să conducă astfel de autoturisme, se alegeau cu amenzi și cu permisul de conducere suspendat.