Agenții economici, din domeniul construcțiilor, pot participa la concursul lansat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Concursul are drept scop selectarea partenerului privat pentru a implementa proiectul de creare a fondului locativ de serviciu. Mai exact, se dorește construcția unui complex locativ. Terenul pe care urmează să fie ridicată construcția se află pe strada Grenoble 111 A, având o suprafața de 0, 3984 ha. Durata parteneriatului public-privat se stabilește pentru o perioadă de 48 luni în cazul transferării în proprietatea Poliției de Frontieră a spaţiilor locative din cadrul complexului locativ, care urmează a fi construite pe terenul transmis. În cazul în care agentul economic va transfera în proprietatea Poliției de Frontieră alte complexe locative finalizate și date în exploatare, care îi aparțin, acest lucru va trebui efectuat în termen de 6 luni.  Documentația-standard poate fi obținută contra unei plăți nerambursabile de 3.000 de lei, care constituie totodată și taxa de participare la concurs. Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă, precum și criteriile de eligibilitate și evaluare a ofertelor sunt stabilite în documentația-standard, care poate fi obținută de la sediul Poliției de Frontieră Ofertele elaborate în corespundere cu documentația standard trebuie să fie depuse până în data de 3 iulie, iar în data de 6 iulie acestea vor fi deschise. Rezultatele concursului vor fi anunţate în termen de trei zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de către Comisia de selectare.