Curs Valutar 20.11.2018
EUR: 19.5666 MDL USD: 17.1223 MDL RON: 4.1929 MDL RUB: 0.2599 MDL Convertor Valutar

Standarte noi de raportare financiară în cazul contractelor de leasing

 

Ministerul Finanțelor a hotărât să accepte, în baza Acordului de renunțare la dreptul de autor pe un teritoriu limitat semnat cu IFRS Foundation la 15 iulie 2008, aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).

Mai exact, se acceptă Standardul Internațional de Raportare Financiară IFRS 16 Contracte de leasing. De asemenea, se acceptă Interpretările la Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRIC 22 Tranzacții valutare și contraprestații în avans.

Totodată, s-a decis retragerea Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) – IAS 11 Contracte de construcţie şi IAS 18 Venituri. Concomitent, se retrag Interpretările la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRIC 13 Programe de fidelizare a clienţilor; IFRIC 15 Acorduri privind construcţia proprietăţilor imobiliare; IFRIC 18 Transferul de active de la clienţi şi SIC 31 Venituri – Tranzacţii barter care presupun servicii de publicitate.

Standardul Internațional de Raportare Financiară 16 Contracte de leasing prezintă principiile pentru recunoașterea, evaluarea, prezentarea și descrierea contractelor de leasing. Obiectivul este să se garanteze că locatarii și locatorii furnizează informații relevante, într-un mod care reprezintă exact respectivele tranzacții. Pe baza acestor informații, utilizatorii situațiilor financiare pot evalua efectul pe care îl au contractele de leasing asupra poziției financiare, a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale unei entități.

O entitate trebuie să ia în considerare termenele și condițiile contractelor și toate faptele și circumstanțele relevante atunci când aplică acest standard.

O entitate trebuie să aplice standardul pentru toate contractele de leasing, inclusiv contractele de leasing pentru active aferente dreptului de utilizare din cadrul unui subcontract de leasing, cu excepția:


  • contractelor de leasing privind explorarea sau exploatarea minereurilor, a petrolului, a gazelor naturale și a altor resurse neregenerabile similare;

  • contractelor de leasing pentru active biologice care intră sub incidența IAS 41 Agricultura și care sunt deținute de către un locatar;

  • angajamentelor de concesiune a serviciilor care intră sub incidența IFRIC 12 Angajamente de concesiune a serviciilor;

  • drepturilor de proprietate intelectuală acordate de către un locator care intră sub incidența IFRS15 Venituri din contractele cu clienții; și

  • drepturilor deținute de către un locatar în baza unui acord pentru acordarea licenței care intră sub incidența IAS 38 Imobilizări necorporale pentru bunuri cum ar fi filmele, înregistrările video, piesele de teatru, manuscrisele, brevetele și drepturile de autor.

Share on Social Media

01 October, 2018
Organizațiile de microfinanțare și companiile de leasing se reformează. De astăzi intră în vigoare Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară, iar Legea cu privire la organizațiile de microfinanțare este abrogată. Conform noii norme, organizația de creditare nebancară este în drept să desfășoare cu titlu profesional doar activități de creditare nebancară. Acestea sunt: acordarea de credite nebancare; leasingul financiar. Desfășurarea unor activități de creditare nebancară cu titlu profesional se consideră cazurile în care veniturile obținute din activitățile de creditare...
27 May, 2018
Achiziția unui bun de folosință îndelungată, fie că este autoturism, apartament, sau echipamente tehnologice, ridică problema finanțării acestora și alegerea instrumentului financiar potrivit. Atât plata din surse proprii, cât și contractarea unui credit bancar sau achiziția prin leasing au atât avantaje, cât și dezavantaje. Atunci când urmărim achiziția unui bun a cărui durată de utilizare se întinde pe o perioadă mai lungă de timp, trebuie să urmărim reducerea costului de finanțare la un nivel minim, având în vedere faptul că bunul achiziționat este perisabil și deci supus uzurii fizice sau...

Parteneri

10 May, 2018
O persoana a cerut restituirea banilor achitați pentru contractele de leasing încheiate, după ce acestea au fost declarate nule de către instanța de judecată. În total, persoana a cerut achitarea a circa 283 mii de lei. Conform informațiilor prezentate la dosar, persoana a procurat un autovehicul Land Rover Freelander, încheind un contract de leasing în acest sens. După doi ani, mașina a fost restituită din cauza unei defecțiuni, iar vânzătorul a acceptat-o. Ulterior, contractele de leasing și cel de fidejusiune încheiate au fost declarat nule de către instanța de judecată, după ce s-a constat...
29 January, 2018
Peste 120 de întreprinderi vor fi radiate din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. Agenția Servicii Publice a publicat un anunț în Monitorul Oficial referitor la inițierea procedurii de radiere din oficiu a persoanelor juridice și întrerinzătorii individuali inactivi. Astfel, Agenția Servicii Publice a prezentat lista celor 122 de persoane juridice inactive și a întreprinzătorilor individuali inactivi. În cazul în care au unele pretenții, creditorii pot depune cererile și creanțele în termen de două luni la Departamentul înregistrare...