Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a dat în judecată un avocat care timp de trei ani și-a achitat prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu întârziere. Compania a cerut încasarea, din contul apărătorului, a penalității în sumă de aproximativ 2.500 de lei. Conform normelor legale, dacă polița de asigurare medicală nu se achită în termenii stabiliți, se aplică o majorare de întârziere în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere. Totodată, termenul de prescripţie extinctivă pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a penalităţilor aferente acestora este de trei ani. Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a admis cererea și a dispus încasarea penalității, dar și a cheltuielilor de judecată. Avocatul nu a fost, însă, de acord cu decizia luată de către magistrați, așa că a depus apel. Apărătorul a susținut că instanţa de fond a interpretat greşit prevederile legislației în vigoare atunci când a concluzionat că plătitor al primei de asigurare obligatorie în asistenţă medical este persoana fizică, nu ”avocatul” și nici ”Cabinetul avocatului”. Astfel, acesta a indicat că magistrații au depășit limitele cerinţelor din cererea de chemare în judecată concretizată, care sunt formulate împotriva ”avocatului”, dar nu împotriva lui, ca persoană fizică. Totodată, dacă pârâtul este persoana fizică, atunci dosarul trebuia să fie examinat de către instanța de la domiciliul acestuia, mai susține avocatul. De asemenea, apărătorul nu a fost de acord nici cu penalitatea aplicată. Acesta a remarcat că CNAM nu a invocat existenţa prejudiciului suferit în urma neexecutării obligaţiei de plată a primei de asigurare. Ba mai mult, intimatul nici nu a putut să i se cauzeze prejudiciu, din cauza că acesta nu a prestat nici un serviciu de asigurare de asistenţă medicală pentru apelant. Mai mult, apelantul nu a beneficiat de asigurare de asistenţă medicală în acești trei ani, în pofida faptului că a achitat primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Astfel, a indicat că este absolut nejustificată şi inechitabilă calculare unor penalităţi pentru serviciile care nu au fost prestate beneficiarului acestor servicii. În opinia avocatului, este evident faptul că dacă persoana fizică nu a achitat prima de asigurare atunci nu a putut beneficia de asistenţa medicală. Dar, în același timp, nici CNAM nu a avut careva cheltuieli pentru asistenţa medicală a persoanei în cauză. Totuși, argumentele avocatului nu au convins judecătorii Curții de Apel Chișinău, care au menținut decizia primei instanțe. Magistrații au concluzionat că avocații fac parte din categoria de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă care se asigură în mod individual. Totodată, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală are un caracter obligatoriu pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova. Pentru obţinerea statutului de persoană asigurată nu se semnează contractul de asigurare şi nu se negociază condiţiile de asigurare, având în vedere că normele legale stabilesc expres categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Totodată, Curtea de Apel a reiterat că în ramura asigurării obligatorii de asistență medicală unul din principiul de bază este anume principiul solidarității. Potrivit acestuia, din plățile efectuate de persoanele ce sunt subiecți ai asigurării obligatorii de asistență medicală sunt asigurați alte categorii de cetățeni, care prin lege beneficiază de asistență medicală din contul statului, cum ar fi: studenții, pensionarii, persoanele cu dizabilități. Din acest considerent, instanța a considerat irelevantă opinia apelantului precum că, dacă persoana fizică nu a achitat prima de asigurare în anul de gestiune, atunci nici acesta nu a putut beneficia de asistenţa medical în anul respectiv, dar nici CNAM nu a avut careva cheltuieli pentru asistenţa medicală a persoanei în cauză. Referitor la argumentul apelantului precum că prima instanță a depășit limitele cerinţelor din cererea de chemare în judecată concretizată, Curtea de Apel a remarcat că, potrivit legislației din domeniul asigurării medicale, obligația de a se asigura în mod individual o are persoana fizică care a obținut statut de avocat. Acest fapt este prevăzut de prevederile art.10 alin.(2) lit.a) și b) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Cât ține despre argumentul despre care instanță de judecată are competența de a examina cazul, judecătorii au remarcat că acesta își desfășoară activitatea în raza teritorială a Judecătoriei Chișinău. Prin urmare, nu au fost înregistrate careva abateri de la normele legale. Astfel, avocatul nu a reușit să scape de penalitatea pusă de CNAM. În consecință, acesta trebuie să achite peste 2.600 de lei, sub formă de penalitate și cheltuieli de judecată. Decizia Curții de Apel este definitivă, însă poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție.