Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) nu va putea face intervenții nejustificate în activitatea agenților economici. Guvernul urmează să aprobe, în ședinta de joi, o serie de modificări și completări la Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Astfel, autorii propun ca în lege să fie specificiat expres că SIS este organul de stat specializat în domeniul asigurării securității naționale. Acesta va exercita măsurile adecvate de informaţii și contrainformaţii, de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor necesare cunoaşterii, prevenirii şi contracarării oricăror acţiuni care constituie, potrivit legii, amenințare internă sau externă, pentru independenţa, suveranitatea, unitatea, integritatea teritorială, ordinea constituţională, dezvoltarea democratică, securitatea internă, a statului, societății și cetățenilor, statalitatea Republicii Moldova, funcționarea stabilă a ramurilor economiei naționale de importanță vitală, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare. În prezent, Legea stabilește doar că Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova este organul de stat specializat în domeniul asigurării securităţii de stat. Totodată, se propune excluderea prevederilor că instituția are competența de a descoperi, preveni și contracara acțiunile unităților economice care periclitează securitatea de stat, publică şi a persoanei. În schimb, se propune ca SIS să fie responsabil de prevenirea acțiunilor ce constituie ameninţare externă sau internă la funcţionarea stabilă a ramurilor economiei naţionale de importanţă vitală. Prin urmare, autoritățile vor să limiteze atribuțiile SIS-lui doar la activitățile privind securitatea națională, creând astfel garanțiile legale de eliminare a intervențiilor nejustificate ale angajaților SIS în activitatea agenților economici. De asemenea, se propune excluderea atribuțiilor funcționarilor SIS de a efectua expertize judiciare, aceștia vor putea face doar constatări tehnico-științifice. Autorii remarcă că aceste modificări sunt necesare pentru că SIS nu deţine experţi judiciari înregistrați în Registrul de stat, iar specialiştii pe care îi au în statele de personal nu sunt atestaţi conform procedurii legale.