Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a inițiat procedurile ce preced înscrierea în Registrul candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială, pentru candidații la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă, care au promovat examenul în cadrul Institutului Național al Justiției (INJ), în acest an. Candidații trebuie să depună dosarele la CSP până în data de 22 mai. Acestea trebuie să conțină:
  • cererea de participare la concurs pentru ocuparea funcției de procuror în procuratura teritorială (formă liberă);
  • curriculum vitae;
  • copia de pe diploma de studii de licență în domeniul dreptului;
  • copia de pe diploma de master în domeniul dreptului;
  • certificatul care confirmă susținerea examenului în fața Comisiei de absolvire a INJ (în original);
  • copia de pe carnetul de muncă;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia de avere şi interese personale;
  • o referinţă de la ultimul loc de muncă sau de studii;
  • copia de pe buletinul de identitate.
Amintim că, în acest an aproape jumătate dintre candidați care au participat la examenele de absolvire pentru persoanele, care candidează la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă, nu le-au promovat. Potrivit rezultatelor publicate de INJ, au obținut note insuficiente 16 dintre cei 40 de candidați. Cea mai mare notă medie pentru proba scrisă și orală a fost 7,8. Candidații la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă au avut cele mai mari dificultăți la proba orală. Atunci aproape jumătate dintre candidați au obținut note mai mici de 5. Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pentru accederea în funcţia de judecător sau de procuror îl susţin persoanele licențiate în drept cu o vechime în muncă mai mare de cinci ani.