Peste 10 milioane de lei ar urma să fie repartizate, din bugetul de stat pentru anul 2018, pentru a acoperi cheltuielile de disponibilizare ca urmare a implementării Strategiei de reformă a administrației publice. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost propus pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor. Cei mai mulți bani urmează să fie acordați Ministerului Economiei și Infrastructurii, peste 2,78 milioane de lei. Academia de Științe din Moldova este clasată pe locul secund, cu 2,69 milioane de lei, urmată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu mai mult de 1,64 milioane de lei și Ministerul Finanțelor cu 1,25 milioane de lei. Mai puțin de un milion de lei, și anume - 910 mii, urmează să primească Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Ministerul Afacerilor Interne va primi 497 mii de lei, iar Ministerul Apărării – 235 mii de lei. Cei mai puțini bani, aproximativ 40 mii de lei, vor ajunge la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Resursele financiare vor fi alocate pentru achitarea indemnizației la încetarea contractului de muncă pentru angajații disponibilizați, dar și pentru compensarea concediilor de odihnă anuale nefolosite de către aceștia. Autorii proiectului spun că banii au fost prevăzuți, prin urmare nu implică cheltuieli suplimentare de la Bugetul de stat. Conform normelor legale, în cazul lichidării autorităţii publice, reducerii efectivului de personal sau lichidării funcţiei publice, funcţionarii publici care nu pot fi transferaţi şi/sau angajaţi sunt eliberaţi din funcţie. Aceștia beneficiază de plata unei indemnizaţii de şomer în mărime de un salariu mediu lunar şi a unei indemnizaţii de eliberare din serviciu, calculate în corespundere cu vechimea în serviciul public după cum urmează:
  • în mărime de două salarii medii lunare - pentru o vechime de la doi la șapte ani;
  • în mărime de patru salarii medii lunare - pentru o vechime de la șapte la 15 ani;
  • în mărime de șase salarii medii lunare - pentru o vechime mai mare de 15 ani.
Indemnizaţia de eliberare din serviciu se achită lunar, în termen de două, patru sau respectiv șase luni, de către angajator sau de către succesorul acestuia, începând cu prima zi a lunii următoare celei în care funcţionarul public a fost eliberat. În cazul în care funcţionarul public este angajat în serviciul public în perioada de plată a indemnizaţiei de eliberare din serviciu, plata acesteia încetează începând cu prima zi a următoarei luni calendaristice celei în care funcţionarul public a fost angajat. Angajatorul este obligat, în termen de trei zile lucrătoare, să comunice, în scris, autorităţii publice responsabile de plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu, despre angajarea funcţionarului public.