În perioada 15 mai – 15 decembrie, Casa Națională de Asigurări Sociale va scana informația din carnetele de muncă prezentate de către angajatori, de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi, în prezent, nu au statut de angajat, dar dețin carnete de muncă sau de către persoanele fizice care nu sunt beneficiare de pensii. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, care va fi examinat la următoarea ședință a Executivului, acest lucru este necesar pentru a completat conturilor personale de asigurări sociale cu informația privind stagiul de muncă realizat până la 1 ianuarie 1999. Pentru perioada începând cu 1 ianuarie 1999, stagiul de cotizare este reflectat în conturile personale ale asiguraţilor, prin prezentarea lunară de către angajator a declaraţiei persoanei asigurate. Proiectul mai prevede că modul și graficul de scanare va fi întocmit printr-un act normativ intern al Casei Naționale de Asigurări Sociale și va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Casa Națională de Asigurări Sociale va implementa și va determina măsurile tehnice și organizatorice menite să asigure un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrarea şi caracterul datelor, în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Conducătorii întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, vor înmâna salariaților sau reprezentantului salariaților, sub semnătură, carnetele de muncă până la data de 28 decembrie. Până la înmânarea carnetului de muncă, angajatorul va face ultima înscriere în acesta privind funcția deținută. Înscrierile în carnetele de muncă efectuate până la 1 ianuarie 2019 își păstrează valabilitatea și pot fi utilizate la necesitate. Autorii inițiativei susțin că astfel va fi eliminat factorul uman în procesul de stabilire a pensiilor de asigurări sociale și vor fi evitate tentativele de includere a unor înscrieri false în carnetele de muncă.