Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Emiterea Avizului general la documentația de amenajare a teritoriului. Ce prevede proiectul noului regulament

 

Avizul general la documentația de amenajare a teritoriului se emite în temeiul cererii beneficiarului/investitorului sau a reprezentanților legali ai acestora, întocmită conform unui anumit modelul, la care se anexează un șir de acte. Potrivit proiectului Regulamentului privind emiterea Avizului general la documentația de amenajare a teritoriului, prezentat pentru consultări publice, actele se prezintă la sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului sau prin poștă de către investitor/beneficiar sau, în baza procurii autentificate notarial, de către reprezentanții legali ai acestora în copii, dar la depunerea cererii solicitantul urmează să aibă asupra sa originalele documentelor.

Avizul general (favorabil sau nefavorabil) se elaborează și se emite în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii și depunerii documentației de amenajare a teritoriului în volum deplin. Dacă în termenul prevăzut nu este emis avizul general (favorabil sau nefavorabil) se consideră că există un aviz favorabil.

Avizul general emis este valabil doar pentru documentația de amenajare a teritoriului în baza căreia a fost emis avizul respectiv. În cazul efectuării unor modificări și completări, după emiterea avizului general favorabil, documentația va fi prezentată repetat pentru examinare. Avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului, precum și din domeniul urbanismului se face în mod gratuit, fără perceperea unor taxe.

Conform proiectului, prevederile Regulamentului sunt executorii pentru organele administrației publice, investitori, proprietari, proiectanți, precum și pentru toți specialiștii care acordă servicii în domeniul amenajării teritoriului, indiferent de sursa de finanțare a activităților: de la bugetul de stat, bugetele autorităților administrației publice locale, donatori, privată sau mixtă.

Avizul general reprezintă actul în care Ministerul expune rezultatele examinării unei documentații de amenajare a teritoriului și confirmă încadrarea soluțiilor prezentate în actele normative în vigoare, corespunderea documentației elaborate cerințelor stabilite de actele legislative și normative în vigoare, încadrarea soluțiilor tehnice în anumite criterii de calitate, verifică conformitatea soluțiilor prezentate cu documentația aprobată, care se referă la acel teritoriu, confirmă, după caz, acordul de principiu privind unele aspecte ale operațiunilor prevăzute în documentația examinată.

Share on Social Media

02 July, 2018
Amenzi mai mari pentru încălcarea cerinţelor legislaţiei privind contractele de credit pentru consumatori. Astfel, neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei standard care trebuie inclusă în publicitate sau a informaţiei precontractuale referitoare la contractul de credit pentru consumatori se sancţionează cu amendă de la de la 300 la 350 de unităţi convenţionale (u.c.) adică între 15.000 și 17.500 lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 450 la 500 de u.c. aplicată persoanei juridice. Până acum sancțiunile erau de aproape 10 ori mai mici. În același timp, n...

Parteneri