Executorii judecătorești ar putea să fie obligați să preia în maxim trei zile mașinile reținute de poliție la solicitarea lor. Codul de executare şi Legea privind executorii judecătoreşti ar putea să fie modificate. Mai exact, proiectul prevede stabilirea termenului de trei zile lucrătoare de reţinere a mijloacelor de transport depistate, termen în care executorul judecătoresc poate să o ridice şi să o plaseze pentru păstrare la o parcare specializată sau în alt loc, la discreţia sa, pentru perioada necesară executării documentului executoriu. În cazul în care unitatea de transport nu va fi ridicată se propune ca acesta să fie restituită proprietarului sau posesorului legal. Autorii inițiativei susțin că, din practica existentă, s-a stabilit că în lipsa unui termen de reţinere a mijloacelor de transport executorii judecătoreşti nu întreprind careva măsuri pentru a le ridica. Preluarea acestora este necesară în cazul autorităţile care nu deţin spaţiu necesar pentru staţionarea mijloacelor de transport şi dotarea corespunzătoare a acestora. Astfel, aceștia consideră că stabilirea unui termen de reţinere de trei zile lucrătoare va responsabiliza executorii judecătoreşti, care vor întreprinde anumite acţiuni pentru a valorifica unităţile de transport depistate. Pentru perioada anului 2017, în temeiul încheierilor judecătoreşti, Poliţia de Frontieră a reţinut 1.360 de mijloace de transport, paza şi integritatea cărora a fost efectuată de către personalul acesteia. O altă condiţie, ce a stat la baza elaborării proiectului, este că în practică mai sunt întâlnite situaţii când, de către organele afacerilor interne, sunt reţinute mijloace de transport în privinţa cărora a fost ridicată măsura de asigurare a executării, fapt despre care executorii nu informează autorităţile corespunzătoare. Astfel, se propune ca executorii judecătorești să fie obligați să remită imediat în adresa organului afacerilor interne încheierea de ridicare a măsurilor de asigurare a executării pentru documentele executorii executate în cadrul procedurii de executare a cărora a emis încheieri de declarare în căutare a mijloacelor de transport.