Nerespectarea de către asigurător (reasigurator) a termenelor legale sau a obligaţiilor de plată a despăgubirilor, indemnizațiilor și altor drepturi de asigurare se va sancționa cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, adică între 2.500 și 5.000 de lei. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege care prevede modificarea și completarea Codului contravențional. Legea cu privire la sigurări prevede că indemnizaţia de asigurare sau despăgubirea de asigurare se plăteşte de către asigurător în bani. Compensarea prejudiciului prin restabilirea sau repararea bunurilor, prin prestarea de servicii se permite doar cu acordul scris al asiguratului. Dacă acţiunea de constatare a cazului asigurat durează mai mult de o lună, asiguratul, beneficiarul asigurării şi/sau păgubitul, sunt în drept să solicite asigurătorului un avans din indemnizaţia de asigurare sau din despăgubirea de asigurare proporţional obligaţiei de plată, cu condiţia că această obligaţie şi mărimea ei nu trezesc îndoieli. Asigurătorul nu este în drept să refuze plata avansului solicitat de persoanele enumerate. În caz de încălcare a termenului de plată a indemnizaţiei de asigurare sau a despăgubirii de asigurare din vina asigurătorului, acesta va plăti asiguratului, beneficiarului asigurării şi/sau păgubitului, pentru fiecare zi de întârziere, penalitate de 0,1% din suma indemnizaţiei sau despăgubirii.